Menu

Vereniging Dorpsbelangen Schipborg

Ingezonden stuk m.b.t. voorgenomen samenvoeging Stichting Dorpshuis en Ver. Dorpsbelangen

Op dinsdagavond 31 maart a.s. wordt de Algemene Ledenvergadering van VDS gehouden. Het belangrijkste onderwerp wat daar besproken zal worden is een voorstel m.b.t. samenvoeging van beide besturen.

Geplaatst op 28/01/2020

Tijdens de extra ALV van 19 december 2019 heeft het bestuur haar fiat gekregen om op de ingeslagen weg, zoals ter plekke gepresenteerd en besproken, voort te gaan en op de voorjaars ALV met een voorstel te komen. Daarin worden ook meegenomen de opmerkingen en aanbevelingen van de gemeente Aa en Hunze en van de geraadpleegde notaris. In de bijlage hieronder kunt u alvast de bijdrage van VDS-lid Paul Hagel lezen. De aandachtspunten die hij daarin aangegeven heeft -o.a. aansprakelijkheid leden, slagvaardigheid/mandaat van het bestuur, exploitatie- nemen we eveneens ter harte.

Bijlage(n):
2020-01/samenvoeging-stichting-dorpshuis-en-ver.-dorpsbelangen-schipborg

« Evaluatie: enquete dorpsfeest - Ingezonden stuk m.b.t. verdubbeling N34 »