Menu

Vereniging Dorpsbelangen Schipborg

Evaluatie: enquete dorpsfeest

We horen graag uw mening en staan zeer open voor suggesties en verbeterpunten voor de toekomst. Deze kunt u geven bij de enquete via de volgende link:  https://www.survio.com/survey/d/N9I7E6T8E3E3H1G2C.

Als organisatie hebben we zelf reeds geëvalueerd, waarover u in het vervolg kunt lezen.

Geplaatst op 08/12/2019

Zelfevaluatie

Het was een spannende dag, de heropening van het dorpshuis en er aansluitend een dorpsfeest van te maken. Hoewel er lang over alles nagedacht was merkten we tijdens de dag dat we toch wat ervaring misten. We moesten soms snel improviseren en de lastige weersomstandigheden maakten het er niet eenvoudiger op. We hadden de taken nog beter kunnen verdelen en meer mensen bij de organisatie kunnen betrekken. Deels werd dit gered door de spontane hulp van diverse dorps-genoten, en dit kan wellicht in de toekomst nog verder versterkt worden!

Allereerst zullen we komend jaar zorgen voor beter weer, maar ook voor een beter slecht-weer-programma.  Het gereedkomen van het dorpshuis dirigeerde de datum dit jaar en komend jaar zoeken we naar een moment waarop de avonden nog wat langer zijn. De muziek bracht een hoop sfeer met zich mee, maar maakte het soms ook lastig om gezellig met elkaar in gesprek te gaan. Hier zal in de toekomst meer balans in worden gebracht. Komend jaar is er in het dorpshuis zelf voor de kinderen meer ruimte voor een binnenprogramma, mochten de weersomstandigheden hier om vragen. De sprekers waren niet goed te verstaan buiten, de fotowedstrijd (winnaar Ko Vester, red.) bleek wat onduidelijk en ook zullen we van te voren beter communiceren over het programma, zodat er meer gelegenheid is elkaar als dorpsgenoten goed te leren kennen. Ook willen we enkele commissies opzetten om zaken als activiteiten, aankleding, verlichting en horeca en dergelijke goed te regelen, en de taken prettig te verdelen. Als organisatie kunnen we wel meegeven dat we van de voorbereiding en voorpret erg hebben genoten. 

« Van het bestuur / extra ALV donderdag 19 december a.s. - Ingezonden stuk m.b.t. voorgenomen samenvoeging Stichting Dorpshuis en Ver. Dorpsbelangen »