Menu

Vereniging Dorpsbelangen Schipborg

Informatie Dorpshuis

Voor huur, beschikbare data en dagdelen, en activiteiten in ons vernieuwde dorpshuis "Anloop" kunt u terecht bij de beheerders Jakob Nijborg en Lia Kuijpens, Achterhaven 2, 9469 PR Schip-borg, telefoon 050-4094206, e-mail: dorpshuisschipborg@hotmail.com. De tarieven vindt u als bijlage bij het artikel "Nieuwe huurtarieven Dorpshuis" elders op deze website. 

Voor andere dorpshuiszaken kunt u terecht bij de voorzitter van Stichting Dorpshuis Schipborg: Having Perdon, Heidesteeg 10, 06- 51326174.

Geschiedenis m.b.t. renovatie:                                                                                                                       Na een jarenlang "slapend" bestaan was er de afgelopen paar jaar aangaande Dorpshuis "Anloop" veel in beweging. Dit had in z'n algemeenheid te maken met het streven van de gemeente Aa en Hunze om dorpshuizen "terug" te geven aan de gemeenschap. In het kader daarvan heeft Stichting Dorpshuis Schipborg in 2016 -na de verkoop van het voormalig schoolgebouw "de Waterburcht"- van de gemeente de mogelijkheid gekregen om de gymzaal voor het symbolische bedrag van 1 euro over te nemen. Toch zaten er aan een overname van Dorpshuis (+gymzaal) enkele haken en ogen vast, wat het Dorpshuisbestuur deed besluiten om een beslissing voorlopig uit te stellen, waarvoor men van de gemeente Aa en Hunze een paar jaar de gelegenheid kreeg.        

Naar aanleiding van een dorpsvergadering eind november 2016 is een commissie aan de slag gegaan met ideeën voor het toekomstbestendig maken van het Dorpshuis. Na de pauze van de Algemene Ledenvergadering van Vereniging Dorpsbelangen op 21 maart 2017 zijn deze plannen gepresenteerd. Ze behelsden een zodanige verbouw dat de (ver)huur aantrekkelijker zou worden. Kort gezegd kwam het er op neer dat er een gang zou worden gemaakt die er voor zorgt dat beide zalen apart bereikbaar worden met een eigen toegang. Tevens zou er dubbele beglazing moeten komen i.v.m. de energienota, nu ook de gymzaal erbij is gekomen.

Alvorens de verbouw te realiseren was het belangrijk om te weten of er daarna sprake van een gezonde exploïtatie kon zijn. Welke activiteiten (wekelijks/maandelijks/incidenteel) zouden voor een aanloop naar de "Anloop" kunnen zorgen? VDS organiseerde reeds het één en ander en de bovengenoemde commissie droeg nog meer ideeën aan. De komende tijd moest uitwijzen of dat voldoende was. Tevens werden dorpsbewoners opgeroepen om hun wensen, ideeën en mogelijkheden aan te dragen i.v.m. het benodigde actieve "draagvlak' vanuit het dorp. De gemeente Aa en Hunze had toegezegd dat wij op hun financiële medewerking mochten rekenen, als er voldoende draagvlak én zelfwerkzaamheid vanuit de inwoners blijkt. Een goed voorbeeld hiervan was NLdoet op 10 en 11 maart 2017. Een groep van maar liefst 16 vrijwilligers, waaronder wethouder Heijerman, is toen begonnen aan het opknappen/verven van het "Dorpshuis". Dit heeft tijdens de opschoondag van 25 maart een vervolg gekregen. Daarna leverde het actieve clubje BOM(= Bewegen op Muziek)-vrouwen van Cobie Krijger nog een belangrijke bijdrage in het klaren van de klus.

Op vrijdagavond 7 april 2017 mocht toenmalig voorzitter Menno Heeres voor Stichting Dorpshuis Schipborg een cheque met het prachtige bedrag van € 4000,- in ontvangst nemen. Dit in het kader van `Jullie idee, samen uitvoeren`, georganiseerd door de gemeente Aa en Hunze. Er was een bedrag gevraagd voor o.a. vervanging plafondplaten, TL lampen vervangen door LED-verlichting, aanschaf raambekleding/zonwering voor alle zalen, alsmede een vervangende, afsluitbare boekenkast. Met het toegezegde bedrag kunnen de meeste van deze wensen worden uitgevoerd. Samen met de geplande aanpassingen aan het gebouw zijn deze investeringen het waard om de gemeenschapszin en de onderlinge dorpsverbondenheid te kunnen vergroten in een sfeervollere ambiance.

Klik op onderstaande link voor het artikel in Dagblad van het Noorden:

http://www.dvhn.nl/drenthe/Potjes-met-geld-voor-idee%C3%ABn-inwoners-gemeente-Aa-en-Hunze-22128171.html

Verdere ontwikkelingen                                                                                                                                   In de zomer van 2017 had het vernieuwde bestuur van Stichting Dorpshuis een kennismakings-overleg met wethouder Heijerman en twee bij het onderwerp betrokken ambtenaren van de gemeente Aa en Hunze. Hoofdzaak was om de wethouder te informeren over de stand van zaken rondom een ingezet traject van verzelfstandiging en aanpassen van ons dorpshuis. Dit gesprek was nodig omdat er na de presentatie van de oorspronkelijke verbouwingsplannen een flink aantal op- en aanmerkingen vanuit vanuit het dorp waren gekomen. Het bestuur heeft hierna besloten om het reeds gelopen traject met de gemeente opnieuw te doen. De inzet van het nieuwe bestuur daarbij was om in het voorjaar van 2018 aan de inwoners van Schipborg definitieve tekeningen te presenteren met de daarbij behorende financiële consequenties. Ook wilden ze dan tevens aangeven waarom het dorpshuis er zo zou moeten uitzien en hoe ze het gebouw -als het in eigen beheer is-exploïtabel wilden maken.

Kortom: er wachtte nog veel werk en een intensieve periode met de nodige overleggen. Uitgangspunt hierbij was dat wanneer Schipborg het gebouw in eigen beheer zou krijgen, dit de kwaliteit heeft die voldoet aan de huidige normen geldend voor dorpshuizen. En -tot slot- moeten de toe te kennen functies dan goed aansluiten bij de toekomstige ontwikkelingen van ons dorp.

Klik op de volgende link als u benieuwd bent naar de presentatie welke voorzitter Having Perdon op 28 maart 2018 -tijdens de Algemene Ledenvergadering van Vereniging Dorpsbelangen- gaf over de plannen t.a.v. het Dorpshuis: 2018-04/presentatie-28-maart-2018-rev1

Feestelijke opening gerenoveerde dorpshuis op zaterdag 28 september 2019:

Het is zover: ons dorpshuis is gerenoveerd !  Een dorpshuis tot stand gekomen voor en door Schipborgers, iets waar we trots op kunnen zijn! Van ons, door ons en voor ons! De besturen van Vereniging Dorpsbelangen en Stichting Dorpshuis willen het opnieuw in gebruik nemen vieren met een spetterende opening op zaterdag 28 september, aanvang 15.30 uur.

Het Schipborger Dorpshuis was toe aan een flinke renovatie. Vorig jaar heeft het bestuur in overleg met de gemeente Aa en Hunze een plan gemaakt om het dorpshuis klaar te maken voor de komende decennia. Met behulp van veel dorpsgenoten, gemeente, subsidies van gemeente en provincie ("Vitaal Platteland"), Rabofonds en Oranjefonds zijn we nu klaar voor de toekomst.

Er komt een grote tent te staan op het sportveld aan de Kibbelakkers en voor jong én oud zijn er allerlei leuke activiteiten gepland. Een prima gelegenheid om elkaar (beter) te leren kennen met als motto "Wij zijn Schipborg". Een prachtig dorp in een prachtige omgeving, waar we trots op zijn er te wonen en met elkaar leefbaar te houden.

We beginnen om 15.30 u. met een drankje om samen te proosten op het vernieuwde dorpshuis. Vanaf 16.30 uiur willen we het aan jullie laten zien. Een ontmoetingsplaats, waar iedere Schipborger zich thuis kan voelen bij gezamenlijke activiteiten vanuit het dorp. Maar ook een plek waarvan gebruik gemaakt kan worden voor eigen activiteiten, vergaderingen, cursussen enz.
Na de sport-en spelmiddag schuiven we aan voor een buffet / BBQ en als klap op de vuurpijl is er gezorgd voor een interessante muzikale afsluiting. Het eindtijdstip is rond 22.00 uur.

Om deel te nemen hoeft u geen lid te zijn van Vereniging Dorpsbelangen: iedere Schipborger zien we graag op de 28e september! Wel hopen we natuurlijk dat zoveel mogelijk mensen op een gegeven moment lid zullen worden, omdat dit ons fundament voor de toekomst is. Omdat het in verband met het buffet / BBQ en de voorbereidingen van belang is om van te voren te weten wie er komen kunt u zich alvast opgeven via secretariaatvds@outlook.com. Binnen niet al te lange tijd komt er ook nog een flyer bij u in de bus met hetzelfde doel.

We hopen op een geweldig dorpsfeest, een dag die voor herhaling vatbaar blijkt. Daar willen wij ons best voor doen, maar zonder jullie kan het dorpshuis -én speelveld- geen "dorpshart" worden. Doe dus mee en komt allen!

Nieuws Stichting Dorpshuis Schipborg november 2019:

"Allereerst wil ik namens het gehele bestuur van de Stichting iedereen bedanken die op welke wijze dan ook een bijdrage heeft geleverd tijdens de renovatie van het Dorpshuis. Het huidige resultaat is iets waar de inwoners van Schipborg trots op kunnen zijn. Ons Dorpshuis kan wat betreft voorzieningen, aankleding en gebruiksgemak weer jaren mee!

Maar we zijn er nog niet, er is in de komende periode nog genoeg te doen. Van de kleine afwerkdingen in het Dorpshuis tot de nog te creëren invulling van het buitenterrein. Hiervoor is door de inwoners die aanwezig zijn geweest bij de opening een aanzet gegeven. Zij konden in de nieuwe hal via memobriefjes ideeën aanreiken voor de invulling van de buitenruimte bij de nieuwe in- en uitgang. En ook voor hun wensen aangaande de invulling van het huidige sportterrein. Vanuit de Vereniging Dorpsbelangen wordt een uitwerking gemaakt van het vele wat op die manier aangeleverd is. Een mooi stukje inwonersparticipatie!

Dat er momenteel buiten nog niets gedaan wordt heeft te maken met dat we eerst weer een goed plan willen hebben voor de invulling en deze vervolgens met een begroting aan willen bieden bij diverse subsidieverstrekkers. Wanneer je subsidie wilt moet je eerst de toezegging van een fonds hebben voordat je mag beginnen!

Dit betekent dat er vermoedelijk dit voorjaar meer zicht zal zijn hoe een en ander vorm gaat krijgen. Natuurlijk gaan wij dan voor de diverse werkzaamheden weer een beroep doen op onze inwoners.

Ondertussen staat ook de nieuwe prijslijst van te huren zalen in het Dorpshuis op de website van VDS. Wij nodigen u uit om daar eens naar te kijken om te zien hoe goedkoop inwoners van het dorp gebruik kunnen maken van de zalen (zoekopdracht: Nieuwe huurtarieven Dorpshuis, red.). Misschien brengt de prijs in combinatie met de voorzieningen u wel tot ideeën om incidenteel met een groepje of desnoods tweetal zaalruimte te gaan benutten. Natuurlijk is structureel gebruik voor korte of langere periodes ook mogelijk. Beide zalen beschikken over prachtige grote beeldschermen waar u presentaties kunt laten zien of samen films kunt gaan kijken. In 2020 zijn er vanaf januari reeds een aantal filmavonden gepland!".

Having Perdon, voorzitter

Het huidige dorpshuisbestuur bestaat naast Having Perdon uit: Anja van der Tuuk (secretaris), Leonie Scheffers (penningmeester), Piet Rienks (namens Vereniging Dorpsbelangen) en Maud Litjens (namens de tennisvereniging).