Menu

Vereniging Dorpsbelangen Schipborg

Contributie

Contributie lidmaatschap VDS bedraag met ingang van 2023 per kalenderjaar € 20,- (was € 15,-).

U krijgt jaarlijks een factuur toegezonden per e-mail, zorg dus dat uw e-mail adres bekend is bij de vereniging.