Menu

Vereniging Dorpsbelangen Schipborg

Contributie

Contributiebetaling lidmaatschap VDS per kalenderjaar: €15,-.  U krijgt jaarlijks een factuur toegezonden per e-mail, zorg dus dat uw e-mail adres bekend is bij de vereniging.