Menu

Vereniging Dorpsbelangen Schipborg

Samenstelling bestuur

Voorzitter:
Arie Oosterlee
Langakkers 32
9469 RA Schipborg
E-mail: ajoosterlee@gmail.com

Secretaris:
Herko Hids
Borgweg 27
9469 PE Schipborg
E-mail: secretariaatvds@outlook.com

Penningmeester / afgevaardigde VDS in Dorpshuisbestuur:
Piet Rienks
Heidesteeg 4
9469 PM Schipborg
Telefoon 050-4027015
E-mail: pietrienks@home.nl

Algemeen bestuurslid / organisatie dorpsactiviteiten:
Peter de Boer

Algemeen bestuurslid / organisatie dorpsactiviteiten
Marieke Raaijmakers

Redactie website en digitale nieuwsbrief (geen bestuurslid):
Herman Hogenhorst
Achterhaven 11
9469 PT Schipborg
Telefoon: 050-4093226
E-mail: hogenhorst@hotmail.com