Menu

Vereniging Dorpsbelangen Schipborg

Samenstelling bestuur

Voorzitter:
Arie Oosterlee
Langakkers 32
9469 RA Schipborg
E-mail: ajoosterlee@gmail.com

Secretariaat / redactie digitale nieuwsbrief:
Herman Hogenhorst
Achterhaven 11
9469 PT Schipborg
Telefoon: 050-4093226
E-mail: secretariaatvds@outlook.com

Penningmeester:
Herko Hids
Telefoon: 06-83230273
E-mail: hphids@gmail.com

Vice-voorzitter / organisatie dorpsactiviteiten / redactie digitale nieuwsbrief:
Cobie Krijger
Borgweg 27B
9469 PE Schipborg
Telefoon: 050-7850239
E-mail: cobiekrijger@ziggo.nl

Algemeen bestuurslid / afgevaardigde VDS in Dorpshuisbestuur:
Piet Rienks
Heidesteeg 4
9469 PM Schipborg
Telefoon 050-4027015
E-mail: pietrienks@home.nl