Menu

Vereniging Dorpsbelangen Schipborg

Doelstellingen

De Vereniging Dorpsbelangen Schipborg stelt zich ten doel het behartigen van de belangen van de inwoners van het dorp Schipborg en het bevorderen van de contacten tussen de inwoners van het dorp Schipborg.

De vereniging tracht als vertegenwoordiger van de inwoners van Schipborg haar doel onder meer te bereiken door:

De Vereniging Dorpsbelangen Schipborg streeft er vanuit zijn doelstelling naar om in gezamenlijkheid met de bewoners van Schipborg bij te dragen aan een plezierige en aantrekkelijke woonomgeving.

Ter bevordering van de binnen en buiten het dorp Schipborg te onderhouden contacten beheert de Vereniging Dorpsbelangen Schipborg een interactieve website, en brengt regelmatig een digitale nieuwsbrief uit met verenigings/dorpsnieuws- en activiteiten.