Menu

Vereniging Dorpsbelangen Schipborg

Uitnodiging voor Algemene Leden Vergadering dinsdag 31 maart a.s.

Naast de terugblik op 2019 en de financiële jaarstukken staat op de agenda hoe we de “samen-voeging” van VDS en de Stichting Dorpshuis willen gaan vormgeven en hoe het staat met de plannen met betrekking tot het sportveld.

Geplaatst op 23/02/2020

De definitieve agenda en stukken worden u via de mail later toegestuurd.

Met betrekking tot de overdracht van het Dorpshuis van de gemeente naar het dorp heeft onlangs een overleg plaatsgevonden tussen de gemeente en Having Perdon en Piet Rienks. Tijdens de ALV zal hier op terug gekomen worden, belangrijkste punten uit dit overleg:
-      Er komen 2 overeenkomsten, een voor de ondergrond met een looptijd van 10 jaar en een voor de opstal met een looptijd van 30 jaar.
-      Bij faillissement en/of wanbeheer gaat alles weer terug naar de gemeente.
-      Het groot onderhoud gaat volgens de gemeentelijk regeling: 70% word bekostigd door de gemeente en 30% door het dorp in de vorm van mensuren.

Tot slot willen we u nog attenderen op een ingezonden stuk van VDS-lid Paul Hagel wat al enige tijd op onze website staat: https://www.dorpsbelangenschipborg.nl/news-item/ingezonden-stuk-m-b-t-voorgenomen-samenvoeging-stichting-dorpshuis-en-ver-dorpsbelangen

Deze vergadering is niet door gegaan i.v.m. de coronacrisis.
 

« Opschoon-ochtend-van-Schipborg 21/3 - Vogelexcursie met gidsen zondag 10 mei »