Menu

Vereniging Dorpsbelangen Schipborg

Een avond met Lévi Weemoedt

Geplaatst op 16/10/2019

Op zaterdagavond 23 november komt Lévi Weemoedt naar het vernieuwde dorpshuis in Schipborg! Lévi Weemoedt schrijft tragi-komische korte verhalen en gedichten, die hij als geen ander voor publiek ten gehore brengt. 

UITVERKOCHT!

Bellen of mailen voor een kaartje heeft geen zin meer. 

Zonder kaartje naar het dorpshuis komen heeft eveneens geen zin.

Laatste nieuws: De bundel "Pessimisme kun je leren!" is genomineerd voor de NS publieksprijs 2019, omdat het tot de 6 best verkochte boeken van het afgelopen jaar behoort. Op 20 november wordt de winnaar bekend gemaakt in "De Wereld Draait Door.

Lees verder...


Contributie lidmaatschap Vereniging Dorpsbelangen

Geplaatst op 26/08/2019

Deze oproep geldt alleen voor de leden die dit jaar nog geen contributie hebben betaald:

Om de activiteiten van de Vereniging Dorpsbelangen Schipborg  in de huidige vorm voort te kunnen zetten zouden we graag zien dat u binnenkort uw contributie voor het jaar 2019 overmaakt. 

Lees verder...


Van eetbare tuin tot voedselbos - Zomer

Geplaatst op 26/08/2019

Droogte
Zowel in de tuin als in het voedselbos was de droogte de grootste uitdaging van deze zomer. Doordat we geen extra water hebben gegeven werd het duidelijk welke soorten het meest droog-tebestendig zijn. De wilde planten zoals hondsdraf, smeerwortel, teunisbloem, klaproos, stinkende gouwe en Sint-Janskruid deden het uitstekend. Als je niet teveel wiedt verschijnen ze vanzelf. Ze hebben uitbundig gebloeid in felle kleuren, trokken veel insecten en een troep van wel dertig mussen smult al weken van de zaden.

Lees verder...


Fotowedstrijd "Wij zijn Schipborg"

Geplaatst op 25/08/2019

Op zaterdag 28 september wordt het vernieuwde dorpshuis geopend. Op deze dag zal Vereniging Dorpsbelangen in samenwerking met Stichting Dorpshuis een feest organiseren, waarover u in onze nieuwsbrief of op de website al heeft kunnen lezen en later via andere kanalen nog meer zal horen. We willen u hierbij alvast attenderen op de fotowedstrijd in het kader van het motto voor deze feestdag.

Lees verder...


Van het bestuur

Geplaatst op 25/08/2019

Voor de meeste mensen is de vakantie alweer een herinnering, de geluksvogels hebben het nog te goed….
Na het dorpsfeest eind september waarin het dorpshuis wordt ingewijd (zie elders op onze website) wordt daar in oktober weer gestart met de koffie-ochtenden, op de tweede en vierde vrijdag van de maand. U kunt hiervoor altijd de agenda op onze website raadplegen. In principe lopen deze weer door t/m maart volgend jaar.                                                            

Vacatures activiteitencommissie: Andere activiteiten voor de herfst/winterperiode staan nog niet vast. U wordt uitgenodigd om daarover mee te denken in een activiteitencommissie, welke begin oktober samenkomt en nog wel enkele enthousiaste mensen kan gebruiken. Geeft u a.u.b. daarvoor op (via ons secretariaat).
 

Lees verder...


Feestelijke opening gerenoveerde dorpshuis op zaterdag 28 september a.s.

Geplaatst op 25/08/2019

Het is zover: ons dorpshuis is gerenoveerd !  Een dorpshuis tot stand gekomen voor en door Schipborgers, iets waar we trots op kunnen zijn! Van ons, door ons en voor ons! De besturen van Vereniging Dorpsbelangen en Stichting Dorpshuis willen het opnieuw in gebruik nemen vieren met een spetterende opening op zaterdag 28 september, aanvang 15.30 uur.

Lees verder...


RENOVATIE DORPSHUIS: stand van zaken

Geplaatst op 04/06/2019

Beste dorpsgenoten,
Even de laatste stand van zaken rond de verbouwing van ons dorpshuis. Uiteraard is als je er langs loopt goed te zien dat er wat gebeurt en degenen die binnengelopen zijn óf aangesloten zijn bij Nextdoor hebben (de foto's van) de vorderingen kunnen zien. Vanuit de beide besturen houden Having Perdon en ondergetekende de vinger aan de pols. We hebben goed overleg met aanne-mer Bouwservice Boerema en de gemeente. We zitten op schema en dat betekent dat zo in sep-tember beide zalen weer gebruikt kunnen worden, echter dan uiteraard in een mooi nieuw “jasje".

Lees verder...


Digitaal informatiekanaal Nextdoor Schipborg

Geplaatst op 04/06/2019

Inmiddels heeft ruim de helft van ons dorp zich aangemeld bij “Nextdoor”. Ook wel een “Buurt-App” genoemd. Voor wie het nog niet gebruikt is het de moeite waard het te installeren. Het is voor een snelle informatievoorziening erg handig als u zich aanmeldt bij Nextdoor. Een klein computerprogramma. Meest voor de hand ligt dat u deze op uw telefoon installeert, maar via de Nextdoor website kan natuurlijk ook!

Lees verder...Ieder zijn/haar verhaal: Marieke Raaijmakers

Geplaatst op 03/06/2019

Deze keer ga ik bij Marieke langs. Marieke is één van de twee nieuwe bestuursleden van de dorpsvereniging.
Hoe en wanneer kwam je in Schipborg terecht?
In november 2016. Marieke was met haar gezin (man en 3 kinderen) op zoek naar woonruimte, waar ze wonen en werk konden combineren. Toen ze zagen dat hier de school leeg stond zijn ze naar de gemeente gegaan. Ze hebben de hele school prachtig verbouwd en dat is nu bijna klaar. Hiervoor woonden ze in Rolde.

Lees verder...