Menu

Vereniging Dorpsbelangen Schipborg

De eetbare tuin in mei

Geplaatst op 13/05/2018

In het vroege voorjaar is het de kunst om te wachten met ingrijpen, zelfs als iets dood lijkt. Door de koude oostenwind heeft het in onze tuin extra lang geduurd tot alles uit ging lopen. Dat was een oefening om geduld te hebben en alleen met bewondering te kijken naar de enorme veerkracht van de natuur. Wij als mensen hoeven daar niets voor te doen.

Lees verder...


Gratis reanimatiecursus voor belangstellenden in Schipborg

Geplaatst op 13/05/2018

Het bestuur is op zoek naar dorpsbewoners die zich het bedienen van de AED (bij de tenniskan-tine/Dorpshuis) eigen willen maken door een reanimatiecursus te gaan volgen.                      Vereniging Dorpsbelangen zal hiervoor de kosten betalen.

Lees verder...


Schipborg pakt (weer) uit in september

Geplaatst op 13/05/2018

Omdat dit de laatste VDS-nieuwsbrief voor de zomervakantie is, willen wij nu alvast melden dat "Schipborg pakt uit" ook dit jaar wordt georganiseerd. Met een kleine slag om de arm vindt deze gezellige vrijmarkt plaats op zaterdag 15 september. U kunt dus tijdig uw spullen hiervoor verzamelen.

Lees verder...


Stand van zaken met betrekking tot renovatie Dorpshuis

Geplaatst op 12/05/2018

In november 2017 hebben wij u via deze nieuwsbrief geïnformeerd over de voorgenomen plannen. Vervolgens is er intensief overleg geweest tussen het Dorpshuisbestuur met de gemeente Aa en Hunze en daarna met het bestuur van Vereniging Dorpsbelangen Schipborg. Het resultaat daarvan is te vinden in de presentatie die het Dorpshuisbestuur gegeven heeft na de pauze van de Algemene Ledenvergadering van VDS op 28 maart j.l. (Ga hiervoor naar rubriek INFORMATIE DORPSHUIS in de balk bovenaan en klik op de link helemaal onderaan).

Lees verder...


Nieuws over bestuurlijk overleg met gemeente Aa en Hunze

Geplaatst op 12/05/2018

Half april 2018 (dus later dan gepland) heeft het dagelijks bestuur van VDS overleg gehad met contactambtenaar dorpen van de gemeente dhr. H.J. Vos over de zgn. ”dorpsagenda”. Hierbij hebben we een aantal zaken besproken die door Dorpsbelangen in het verleden onder de aandacht zijn gebracht bij de gemeente (zie m.n. de link: http://www.dorpsbelangenschipborg.nl/news-item/overleg-over-dorpsbelangen-met-de-gemeente).

Lees verder...


Natuurwandeling Schipborg

Geplaatst op 12/05/2018

Op de zonnige zondagmorgen van 6 mei was het weer zover: voor het tweede jaar op rij was er een wandeling georganiseerd door de natuur in de directe omgeving van Schipborg.

Lees verder...


Ieder zijn eigen verhaal: Nico Buitenkamp

Geplaatst op 12/05/2018

Deze keer is Nico Buitenkamp bij mij op bezoek. Nico is schaapherder en verzorgt met z’n schapen bij 3 gemeenten, natuurmonumenten en particulieren, de begrazing van groengebieden waaronder bermen, brinken en landgoederen.

Lees verder...


Schipborg is weer schoon !!

Geplaatst op 12/05/2018

Zaterdag 24 maart hebben we weer ons mooie dorp en omgeving schoongemaakt en ook nog het dorpshuis een beetje (lees verder onder de foto!)

Lees verder...


Siepelveen

Geplaatst op 03/05/2018

Deel II van de nieuwe rubriek over Schipborg en nabije omgeving.

Tussen de dorpen Zeegse en Schipborg ligt het Siepelveen, een grote waterpartij met een hoge rug er omheen. Is dit nu een pingoruïne, of toch een uitblazingskom? In het kader van het Schuiling Congres 2017 is er een boring gedaan met geïnteresseerden.

Lees verder...


Impressie Algemene Ledenvergadering 28 maart j.l.

Geplaatst op 02/04/2018

Woensdagavond 28 maart: een druilerige, natte avond. Toch wisten zo'n 70 (!) mensen de weg te vinden naar Dorpshuis “Anloop” voor de ALV van Vereniging Dorpsbelangen. Mogelijk dat de gevariëerde agenda zoveel mensen trok of was het te danken aan het gelegenheidskoor?

Lees verder...