Menu

Vereniging Dorpsbelangen Schipborg

Voedselbos te Glimmen - Bomenactie

Geplaatst op 08/11/2018

Beste Schipborgers, na een jaar van voorbereiding ben ik samen met mijn zus Madeleine ge-start met het ontwikkelen van een voedselbos op een voormalige boomkwekerij in Glimmen. De eerste stap is de verkoop en donatie van de kwekerijbomen die nog op het perceel staan.

Lees verder...


De eetbare tuin 5 – Najaar

Geplaatst op 08/11/2018

Waterplekken in de tuin

Vanaf onze ontbijttafel zagen wij een ijsvogel aan komen vliegen en plaatsnemen op de onder-ste tak van het kronkelwilgje dat boven onze vijver hangt. Daar heeft ie even poolshoogte ge-nomen. Wat een schitterende vogel, wat een opvallende kleuren! Doordat wij de vijver vlak onder ons raam hebben aangelegd zitten wij eerste rang bij dit schouwspel.

Lees verder...


Terugblik "Schipborg pakt uit" 15 september j.l.

Geplaatst op 06/11/2018

"Schipborg pakt uit" op het sportveld aan de Kibbelakkers, het gaat al een klein beetje wennen. Koffie, thee, limonade, snoepjes en koekjes: allemaal geregeld. Dit jaar hadden we er mooi weer bij. Iedereen weer vrij gelaten om te doen wat men wilde. Toch wel een zachte aandrang om naar het sportveld te komen...

Lees verder...


Personeelsdag Gemeente Aa en Hunze – bijdrage vanuit Schipborg

Geplaatst op 30/10/2018

Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan heeft de Gemeente Aa en Hunze op maandag 1 oktober j.l. een educatieve personeelsdag georganiseerd. Opzet was om het voltallige gemeentepersoneel een integraal beeld te bieden van hun gemeente. De ongeveer 180 personeelsleden van de gemeente waren daartoe in 18 groepen van rond 10 personen verdeeld. Elke groep ontving in 's-morgens vanuit een centraal punt in Balloo in één of meer dorpen binnen de gemeente een rondleiding. 's-Middags werd door samenvoeging van de 18 afzonderlijke beelden een voor alle personeelsleden toegankelijk integraal beeld gevormd.  

Lees verder...Glasvezel, ook in Schipborg!

Geplaatst op 01/10/2018

Het gaat nu echt gebeuren. Precies twee jaar geleden zijn we begonnen met het glasvezelpro-ject "Glas van Aa tot Hunze". Het enthousiasme was groot toen we in Schipborg uitkwamen op een deelname van ruim boven de norm van 65%!
Helaas was het toen om meerdere redenen niet mogelijk om tot daadwerkelijke aanleg te ko-men. Nu ligt de zaak totaal anders.

Lees verder...


Uitkomst snelheidsmetingen Borgweg

Geplaatst op 27/08/2018

In het afgelopen voorjaar zijn er een tweetal snelheidsmeters tijdelijk langs de Borgweg geplaatst. Inmiddels zijn deze “smiley borden” alweer verhuisd naar elders in de gemeente Aa en Hunze. We willen u de resultaten van de metingen natuurlijk niet onthouden.
 

Lees verder...


Resultaten overleg VDS met gemeente Aa en Hunze

Geplaatst op 26/08/2018

Het fietspad langs de Borgweg wordt voorzien van een nieuwe asfalt laag. Voorafgaand worden een aantal schades gerepareerd. De werkzaamheden, die namens de gemeente uitgevoerd worden door Wegenbouwbedrijf De Wilde BV uit Groningen, vinden plaats op donderdag 30 augustus (reparaties) en vrijdag 31 augustus 2018 (asfalt).          

Het aanpassen van de aansluitende bestratingen volgt aansluitend.

Lees verder...


Uit het bestuur

Geplaatst op 25/08/2018

Nu de temperaturen weer wat dragelijker zijn en de vakantie naar z'n eind loopt komt er bij ons weer wat energie vrij voor dorpse zaken. We gaan ons de komende tijd vooral bezighouden met de activiteiten voor het najaar, te beginnen met “Schipborg pakt uit” op 15 september a.s.
 

Lees verder...


Vervolg voorgenomen verdubbeling N34

Geplaatst op 24/08/2018

Donderdag 6 september komt gedeputeerde Brink van de provincie Drenthe weer langs om met bewoners over de voorgenomen verdubbeling te praten. Dit gesprek vindt om 18.00 u. plaats op Randweg nr.14. De actiegroep nodigt daarbij zoveel mogelijk andere inwoners van Schipborg uit. Onderaan dit artikel vindt u als bijlage de brief die in Schipborg huis-aan-huis verspreid is.

Lees verder...