Menu

Vereniging Dorpsbelangen Schipborg


Alternatief voor natuurexcursie met prijsvraag

Geplaatst op 26/04/2021

Omdat de inmiddels traditionele natuur/vogel excursie van VDS  dit jaar niet door kan gaan, hebben we een alternatief bedacht: 

We gaan de diversiteit in vogelsoorten die binnen de grenzen van Schipborg gezien of gehoord worden vaststellen. Met een prijsvraag daaraan verbonden.

Lees verder...
Algemene Ledenvergadering VDS dinsdag 27 oktober a.s.

Geplaatst op 30/07/2020

Oorspronkelijk stond deze vergadering gepland in het voorjaar. Toen kwam corona en hebben wij hem uiteraard moeten uitstellen. 
We hebben de nieuwe datum gepland op 27 oktober.  Uiteraard weten we niet of we hem dan wél kunnen houden. We plannen hem toch maar alvast in en voorafgaande brengen we u op de hoogte van de wijze waarop we de vergadering inhoud gaan geven. Noteert u nu in ieder geval de datum.

Lees verder...Herhalingscursus reanimatie en AED 6 oktober a.s.

Geplaatst op 22/07/2020

In het voorjaar was een herhalingscursus georganiseerd die vanwege de coronamaatregelen niet door kon gaan.
De mensen die zich hiervoor hadden opgegeven zijn inmiddels op de hoogte gebracht van de nieuwe mogelijkheid om de eerder opgedane kennis op te frissen. Mocht u ook behoefte hebben aan deze herhalingscursus (let wel het is NIET de basiscursus maar de herhalingscursus), reageer dan snel.

Lees verder...


Het sportveld en hoe nu verder?

Geplaatst op 22/07/2020

Tijdens de opening van het vernieuwde Dorpshuis vorig (na)jaar hebben veel dorpsbewoners "post-it" briefjes met hun suggesties op de borden in de hal geplakt.
Uit al deze opmerkingen is een ontwerpvisie gemaakt door VDS-bestuurslid Peter de Boer, welke tijdens de laatste vergadering van VDS (extra ALV dd. 19/12-2019) is gepresenteerd.

Lees verder...In memoriam Corrie van der Wees

Geplaatst op 09/07/2020

Op donderdag 18 juni j.l. overleed, na een ziekteperiode sinds begin vorig jaar, Corrie van der Wees op de leeftijd van 66 jaar.

Corrie is in het verleden niet alleen VDS-bestuurslid geweest, maar was ook 16 jaar lang met niet aflatende inzet de stille kracht achter de papieren SIK (Schipborger Informatie Koerier), de voor-loper van de huidige digitale nieuwsbrief. Bij haar moesten de bijdragen aangeleverd worden, waarna zij ze redigeerde en verwerkte in de lay-out van dit dorpskrantje. Dat deed ze -van beroep grafisch ontwerpster- op een kundige, professionele manier. De afbeelding van een geit (SIK) op de omslag was een creatie van haar en ook met de verbeelding van de ondergang van deze SIK op de omslag van de laatste nummers verried ze haar creativiteit en kwaliteit als tekenaar.

Corrie was de levenspartner van voormalig VDS-voorzitter Jan Schut. We wensen Jan de kracht toe om het verlies van zijn geliefde te kunnen dragen.

Bestuur en vrijwilligers van Vereniging Dorpsbelangen Schipborg.

In 2016 nam Cobie Krijger in het kader van het aangekondigde afscheid van Corrie's werkzaam-heden voor VDS voor de rubriek "Ieder zijn/haar verhaal" een interview met haar af, wat destijds in de SIK werd gepubliceerd en bij deze op onze website valt te lezen.
 

Lees verder...