Menu

Vereniging Dorpsbelangen Schipborg

Zondagochtend 14 juni j.l. organiseerde VDS weer de jaarlijkse natuur excursie.

Onder leiding van gidsen Berry en Els Heijman gingen we speciaal op zoek naar de boomleeuwerik in het Strubben-Kniphorstbos. Het was een werkelijk prachtige zonnige ochtend, windstil en redelijk rustig in het gebied, waardoor er veel diversiteit in vogelgezang te horen was.

Geplaatst op 13/07/2020

Zo liet Berry ons kennis maken met het gezang van de zwartkop, boompieper, en geelgors (eerste tonen van de vijfde van Beethoven, vergeet niemand meer) roodborst, winterkoninkje en grote bonte specht. Onderweg besteedde Els aandacht aan de flora in het gebied en wees ze ons bovendien op een hazelworm. Intussen had Berry alweer de volgende vogelsoorten horen zingen namelijk de gekraagde roodstaart en de kneu, al waren deze moeilijk waar te nemen met de verrekijker. Op het open gedeelte van het terrein kregen we prachtig zicht op de “parachutevlucht” van de boompieper. Mooi om te zien!

Op de terugweg naar de parkeerplaats nog de roodborsttapuit duidelijk waar te nemen en toen, als toegift, een boomvalk! Dat is bijzonder, want er leven nog maar enkele honderden in Nederland. Ook deze was goed te zien met verrekijker.

Bij terugkomst op de parkeerplaats was iedereen zeer tevreden over de prachtige ochtend die we gehad hadden. Met een dankwoordje aan Berry en Els namen we afscheid. En die boomleeuwerik? Die hebben we voor volgend jaar bewaard.

(onder foto's (wiki) van de boomvalk en de geelgors).

« In memoriam Corrie van der Wees - Het sportveld en hoe nu verder? »