Menu

Vereniging Dorpsbelangen Schipborg

Werkochtend beplanting sport- en speelveld

Bij deze een oproep voor de werkochtend op zaterdag 18 november a.s. vanaf 10.00 uur tot ong. 13.00 uur:
HELP MEE OM HET SPEELVELD NOG MOOIER TE MAKEN !!

Geplaatst op 08/11/2023

Wat zijn de werkzaamheden?
We gaan enkele bomen en veel inheemse struiken bijplanten. Mensen met groene vingers zijn welkom!
Tevens moet de Jeu de Boulesbaan onkruidvrij gemaakt worden en de zandbakken schoongemaakt en aangeharkt.
Verder moeten er stenen bij de oefenkooi worden verplaatst.
Dus graag harken, onkruidwieders, spades, kruiwagens en werkhandschoenen meenemen, zodat we op verschillende plekken aan de slag kunnen.
Ook moet er nog geholpen worden met het plaatsen van een informatiebord waarop dorpsactiviteiten kunnen worden aangekondigd. Deze komt bij de ingang van Leemakkers/Langakkers te staan.
Voor koffie en thee wordt gezorgd. Tot 18 november !

« Koffie-ochtenden - Terugblik Avondbos-spel (23/9) voor kinderen »