Menu

Vereniging Dorpsbelangen Schipborg

Werkgroep "Schipborg Veilig" ging op bezoek bij de wethouder

Nico Buitenkamp en Lucy Audretsch hebben namens de werkgroep op 25 mei j.l. een bezoek gebracht aan wethouder Ivo Berghuis van (o.a.) verkeer om te praten over de veiligheid in Schipborg. Naast de wethouder was verkeersdeskundig ambtenaar Robin de Joode aanwezig.

Geplaatst op 05/07/2023

Wij hebben in dit gesprek de knelpunten van Schipborg kenbaar gemaakt:

- Te hoge snelheid voor gemengd weggebruik;

- Tunneltje;

- ‘Sluipverkeer’ vanaf Zeegse over de Ruiterweg.

In 2024 ontwikkelt de Gemeente samen met de dorpen een Gemeentelijk Verkeers en Vervoersplan (GVVP).

Wij willen echter op de korte termijn de veiligheid vergroten.

Wensen voor 2023

Daarom hebben we een verzoek gedaan voor verlaging van de maximum toegestane snelheid in Schipborg naar 30 km / uur, overal.

Dit verzoek is gehonoreerd. Dit betekent dat de Gemeente hiertoe een plan zal opstellen, die gaat ter beoordeling naar de verkeerspolitie. Indien het daar goed gekeurd wordt, gaat het de procedure van inspraak in de Gemeente in met een publicatie in de krant. Al met al hopen we dat het plan overal instemming krijgt en we nog voor 2024 de verkeersborden geplaatst krijgen.

Het verzoek ligt er om vanaf het bruggetje, de GEHELE Ruiterweg 30 km / uur te maken. Of dit ook dit jaar gaat lukken, valt te bezien. Het verzoek is mee genomen.

Ze zullen ons per mail over het verloop van het geheel op de hoogte houden en we werden nadrukkelijk uitgenodigd om zelf ook contact op te nemen, indien we lang niets zouden horen.

GVVP 2024

Voor het GVVP 2024 hebben we aandacht gevraagd voor snelheidsbeperkende maatregelen om de 30 km / uur te versterken.

We hebben erop gewezen dat de wegen in Schipborg nu zodanig gemengd zijn dat eigenlijk een maximum van 15 km / uur noodzakelijk is. Gescheiden voetpaden zijn noodzakelijk om 30 km / uur wettelijk gezien acceptabel te maken.

Het tunneltje is een lastig punt, politiek (valt onder drie politieke gremia) en praktisch: Het fietspad is ook een voetpad, en smal en er is geen overzicht, waardoor je soms pas in het tunneltje ontdekt dat je de weg moet delen, wat tot grote ongelukken kan leiden.

We hebben te kennen gegeven graag het bruggetje over de Drentse Aa af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer van / naar Zeegse om de Ruiterweg te ontlasten.

Tot slot hebben we aandacht gevraagd voor milieu- en natuurvriendelijker straatverlichting: zuiniger en gerichter (naar beneden en oplichten bij verkeer en in andere gevallen slechts gedimd)en liefst zo insectvriendelijk mogelijk licht.

Bovenstaande punten zijn genoteerd en worden hopelijk meegenomen in het GVVP. Wellicht worden we t.z.t. nog een keer uitgenodigd….

Lucy Audretsch

« Ieder zijn/haar verhaal: Arie Oosterlee en Marjan Braam - Verslag kampeerfeestje Schipborg »