Menu

Vereniging Dorpsbelangen Schipborg

Vervanging voetbaldoelen Schipborg gelukt!

Eind juni 2006 zijn, tijdens één van de regelmatige inspecties van de veiligheid van de speelvoorzieningen op het speelveld bij de OBS 'De Waterburcht', door de Inspecteur Veiligheid Speelvoorzieningen Gemeente Aa en Hunze, de heer Klamer Bos, de aanwezige houten voetbaldoelen afgekeurd. Eén voetbaldoel moest vanwege een breuk in de bovenligger zelfs direct worden afgevoerd.

Gezien de belangrijke sociale functie binnen Schipborg van de speelvoorzieningen op het speelveld bij de OBS 'De Waterburcht', is vanuit de Vereniging Dorpsbelangen Schipborg (VDS) en de OR/MR van de OBS 'De Waterburcht' direct geprobeerd via de gemeente Aa en Hunze tot een zo snel mogelijke vervanging van de afgekeurde voetbaldoelen te komen. In september 2006 is hierover met de gemeente overeenstemming bereikt: de afgekeurde houten voetbaldoelen zouden worden vervangen door twee nieuwe, via de gemeente aan te schaffen, metalen voetbaldoelen. Eén derde van de kosten van aanschaf is voor de gemeente, de rest wordt door de VDS betaald uit de nog resterende gelden voor verbetering/uitbreiding van de speelvoorzieningen op het speelveld bij de OBS '' De Waterburcht' uit 2003.

Eind oktober 2006 waren de voetbaldoelen bij Openbare Werken van de gemeente aangekomen, en op zaterdag 4 november om 09:00 uur stond een groepje vrijwilligers uit Schipborg (altijd weer dezelfde personen natuurlijk) op het speelveld bij de OBS 'De Waterburcht' gereed om, onder leiding van Klamer Bos, de beide voetbaldoelen daadwerkelijk te gaan plaatsen. Het weer werkte goed mee, een lekkere temperatuur om bij te werken en soms zelfs een zonnetje. Omstreeks 12:00 uur stonden de voetbaldoelen op hun plaats. Tijdens het plaatsen had nog een bijzonder plezierige gebeurtenis plaats. Vanuit de jeugd van Schipborg was al eerder gevraagd of de nieuwe doelen ook direct van netten zouden worden voorzien. Dat was iets wat door de VDS nog samen met de OBS 'De Waterburcht' zou moeten worden geregeld. Maar ziedaar: omstreeks 11:00 uur verscheen opeens Lia Kuijpens (Achterhaven 2) met de vraag of er soms belangstelling was voor de twee voetbaldoelnetten, die haar man Jacob nog op zolder had liggen. Nou, die belangstelling was er wel zeker en zo konden beide voetbaldoelen nog dezelfde middag geheel van netten voorzien aan de jeugd van Schipborg ter beschikking worden gesteld! Daar is dezelfde middag dan ook al druk gebruik van gemaakt.

Ten slotte dank aan een ieder, die aan het plaatsen van de voetbaldoelen heeft bijgedragen: de gemeente Aa en Hunze via de heer Klamer Bos voor de betrokkenheid en medefinanciering, de vrijwilligers uit Schipborg voor de daadwerkelijk plaatsing en Jacob en Lia voor het ter beschikking stellen van de netten.

Hieronder volgen een aantal foto's, door Klamer Bos gemaakt van het plaatsen van de nieuwe voetbaldoelen.

Geplaatst op 04/11/2006

« Dorpsvisie Schipborg - Historisch perspectief (ter discussie!) - 16e Openbare vergadering Overlegorgaan NBEL »