Menu

Vereniging Dorpsbelangen Schipborg

Verslag Algemene Ledenvergadering VDS 13 mei 2023

Er waren 23 leden aanwezig en 6 dorpsgenoten hadden zich afgemeld voor de vergadering.

Geplaatst op 05/07/2023

Eén bestuurslid (Manon) kon vanwege werk niet aanwezig zijn. Verder hebben we kennis kunnen maken met twee nieuwe bestuursleden: Koen Mulder als algemeen bestuurslid (voor vele hand- en spandiensten) en de nieuwe secretaris Tico Raaijman. Voorzitter Peter de Boer bedankt vertrekkend secretaris Arie Oosterlee met mooie bloemen en een fles wijn! Na ruim een uur geanimeerd, betrokken vergaderen sloot de voorzitter de vergadering en nodigde de aanwezigen uit voor een voortzetting in de kantine. Hieronder als bijlage de notulen.

Bijlage(n):
2023-07/notulen-alv-vds-13-mei-2023

« "Bruisend" Dorpshuis ! - Suze Sanders-lezing in café de Drentsche Aa zondag 23/7 »