Menu

Vereniging Dorpsbelangen Schipborg

VERDUBBELING N34 ?

Eind november vorig jaar, geruime tijd nadat de zienswijzen van een uiteenlopende groep bezwaarmakers waren ingediend, volgde een inspraakavond. Vanwege de coronamaatregelen verliep deze inspraak via internet. Alle partijen kregen 5 minuten de gelegenheid om een samenvatting te geven van hun voornaamste zienswijzen op dit plan. De meningen variëerden tussen twee uitersten: HELEMAAL VERDUBBELEN EN HELEMAAL NIET VERDUBBELEN.
 

Geplaatst op 21/06/2021

Veel sprekers vonden het uitgangspunt: "Een onderzoek naar gedeeltelijke verdubbeling" al niet in orde. Door deze beperkte vraagstelling bleven andere opties geheel buiten beeld. In bijgaand artikel geeft Serge Vinkenvleugel een helder overzicht van de verschillende standpunten en de gemiste kansen bij dit onderzoek: https://www.natuurplatform-drentsche-aa.nl/Aa_themas/_N34-bijlagen/2020_11_26%20RTV-N34%20inspraak.html

Op 16 december 2020 stelden Provinciale Staten van Drenthe de Notitie Reikwijdte de Detailniveau gedeeltelijke verdubbeling N34 en de Reactienota vast: https://www.provincie.drenthe.nl/@137654/provinciale-staten/

Begin van dit jaar kwam bij de provicie Drenthe de volgende brief aan: https://drenstack01.stackstorage.com/public-share/Cw1TqL68Gojq8S6l/preview?path=%2FWob+verzoek+Mer+en+Kosten+Mer_website.pdf&mode=full&CSRF-Token=rqoXUxtlj8ckI25nojtskQ

« Ieder zijn/haar verhaal: Joost en Laurie Veenstra - Uitslag prijsvraag Vogelsoortentelling »