Menu

Vereniging Dorpsbelangen Schipborg

Van het bestuur / extra ALV donderdag 19 december a.s.

De herfst begint goed op gang te komen, er is al aardig wat blad gevallen dus is het tijd om ook weer eens een Nieuwsbrief in de digitale brievenbus te laten dwarrelen.

Geplaatst op 12/11/2019

Agenda.                                                                                                                                                                      Ook vallen er voor het komend herfst/winterseizoen weer veel data in uw agenda te noteren, waarvan we voor drie hier graag even attentie vragen: donderdag 19 december bent u allen om 19.45 uur (we starten om 20.00 uur) welkom in het Dorpshuis voor een soort van najaars ALV.  We blikken die avond terug op het openingsfeest van het Dorpshuis aan de hand van onze eigen bevindingen en de resultaten van een enquête die we binnenkort via Nextdoor rondsturen. Verder presenteren we plannen voor de herinrichting van het sportveld en -ook belangrijk- willen we u onze ideeën voorleggen met betrekking tot de “samenvoeging” van de besturen van Vereniging Dorpsbelangen en Stichting Dorpshuis. Ons streven is om deze "herstructurering" tijdens de ALV die medio maart plaats zal vinden te bekrachtigen.                                                                                                                           

Op zaterdag 4 januari staat de Nieuwjaarsborrel gepland. Vanaf 16.30 uur is iedereen welkom om met elkaar het jaar 2020 in te luiden. Daar hopen we ook weer onze nieuwe dorpsbewoners te verwelkomen!
Tot slot: van januari t/m maart wordt er iedere maand een filmavond (huiskamer-dvd) georgani-seerd (zie agenda elders).

Oud papier.                                                                                                                                                          De eerstvolgende datum waarop het oud papier wordt opgehaald is a.s. donderdag 14 november. Let daarbij op het volgende: u dient uw oud papier in niet te grote (=zware) dozen vanaf 12.00 uur aan de weg te zetten en bij regen af te dekken.

Glasbak.                                                                                                                                                                    Het is u wellicht niet ontgaan dat de glasbak zijn vertrouwde plek aan de Kibbelakkers heeft ver-laten en dat er een nieuwe, ondergrondse glasbak is geplaatst vlak voor het tunneltje onder de N34. De gemeente is bezig om overal de glasbakken te vervangen door ondergrondse exemplaren. Dit was voor ons (ook na klachten uit de buurt) aanleiding om de plaats van de glasbak te herover-wegen met onderstaand resultaat.

« Oproep Activiteitencommissie - Evaluatie: enquete dorpsfeest »