Menu

Vereniging Dorpsbelangen Schipborg

Van het bestuur

Voor de meeste mensen is de vakantie alweer een herinnering, de geluksvogels hebben het nog te goed….
Na het dorpsfeest eind september waarin het dorpshuis wordt ingewijd (zie elders op onze website) wordt daar in oktober weer gestart met de koffie-ochtenden, op de tweede en vierde vrijdag van de maand. U kunt hiervoor altijd de agenda op onze website raadplegen. In principe lopen deze weer door t/m maart volgend jaar.                                                            

Vacatures activiteitencommissie: Andere activiteiten voor de herfst/winterperiode staan nog niet vast. U wordt uitgenodigd om daarover mee te denken in een activiteitencommissie, welke begin oktober samenkomt en nog wel enkele enthousiaste mensen kan gebruiken. Geeft u a.u.b. daarvoor op (via ons secretariaat).
 

Geplaatst op 25/08/2019

Oud papier. De eerstvolgende data waarop het oud papier wordt opgehaald zijn donderdag 12 september en 14 november. Let daarbij op de volgende wijziging: u dient uw oud papier vanaf 12.00 uur aan de weg te zetten. Nog steeds de vraag om bij regen het papier af te dekken en niet te grote (=zware) dozen te gebruiken.

Contributie: Alle leden die dit jaar hun lidmaatschapsgeld nog niet voldaan hebben, worden verzocht dit alsnog te doen. Klik bovenaan op de balk op Over VDS en daarna op Contributie, dan leest u hoe.


We hopen u graag de komende periode in het dorp te ontmoeten!
 

« Feestelijke opening gerenoveerde dorpshuis op zaterdag 28 september a.s. - Fotowedstrijd "Wij zijn Schipborg" »