Menu

Vereniging Dorpsbelangen Schipborg

Schipborg en nabije omgeving deel 6: Strubben Kniphorstbosch

De afgelopen tijd kwam De Strubben Kniphorstbosch op drie verschillende manieren onder de aandacht: a. het televisieprogramma BinnensteBuiten op 11 maart, b. een enquête van onder-zoeksbureau Motivaction in opdracht van Staatsbosbeheer en c. de verrassende wandeling "Parels in het park" op 14 april georganiseerd door Rotary Zuidlaren-Anloo. Wat een voorrecht om in de buurt van dit bijzondere gebied te wonen en met ecologische voetstappen vanuit huis er te kunnen wandelen!

Geplaatst op 10/05/2019

Boswachters Kees van Son en Marieke Schatteleijn in De Strubben

De Strubben                                                                                                                                                    Ten zuid-oosten van Schipborg ligt het bijna 400 hectare grote natuurgebied Strubben Kniphorst-bosch. De Strubben liggen langs de es van Schipborg. De naam "strubben" gebruikten de Drenten voor de bosgordel tussen de es en het heideveld. Hoe dichter bij het veld hoe lager de bomen bleven en hoe grilliger ze uitgroeiden. Onderweg naar de heide knaagden de schapen zo vaak ze konden de toppen uit de jonge boompjes waardoor deze laag bleven en breed uitgroeiden tot meerstammige knoestige eiken. Als er veel schapen gehouden werden, drong de heide steeds verder het bos in. Werden de kuddes kleiner, dan kreeg het bos de kans zich weer richting heide uit te breiden. Toen rond 1900 de schaapskudden van het veld verdwenen waren, konden De Strubben uitgroeien tot een brede open boszone met nog steeds markante, opvallend grillige stammen.

Kniphorstbosch                                                                                                                                                   Tussen De Strubben en Anloo ligt het Kniphorstbosch. Rond 1860 kocht notaris Casper Everhard Kniphorst 75 hectare heideveld rond de Noordesch en liet het met productiebos inplanten. U vindt zijn graf op de begraafplaats van Anloo. Een deel van zijn grondbezit richtte Kniphorst in als land-goed waarop hij Villa Maria liet bouwen. Lang geleden is het pand echter door brand verwoest.

Beheer Strubben Kniphorstbosch                                                                                                                    In de twintigste eeuw is het gebied Strubben Kniphorstbosch in gebruik geweest als militair oefenterrein. De beperkte toegang tot het terrein stelde de natuur in de gelegenheid hier vrijelijk haar gang te gaan. Ruim tien jaar geleden kreeg Staasbosbeheer het gebied in eigendom. De ontwikkeling van het bos in De Strubben had steeds meer van het heideveld afgeknabbeld en de bossen dreigden dicht te groeien met opslag ten koste van de bijzonder gegroeide eiken. Om ze als cultuurhistorisch fenomeen in stand te houden heeft Staatsbosbeheer de afgelopen jaren het grootste deel van de aanwas laten kappen om het gebied terug te brengen naar de oude siutuatie. De Strubben horen tegenwoordig weer tot de fraaiste van Nederland. Het gebied wordt begraasd met heideschapen en heidekoetjes. Hoe deze laatste hier (weer) terechtgekomen zijn wordt in de uitzending van BinnensteBuiten "uit de doeken" gedaan.

Prehistorische karrensporen, hunebedden en grafheuvels                                                                     In wat op het eerste gezicht de ongerepte natuur van Strubben Kniphorstbosch lijkt bevinden zich prehistorische karrensporen, twee (ong. 5000 jaar oude) hunebedden (D7 en D8) en in totaal 62 grafheuvels uit steentijd, bronstijd en ijzertijd. De meest opvallende is de heuvel die al in de middeleeuwen onder de naam Galgenberg bekend stond. Prehistorische grafheuvels op opval-lende plaatsen werden soms als executieplaats gebruikt. Voorbijgangers werden op deze manier gemaand om de regels en wetten van het land in acht te nemen, wilden ze niet eindigen als de gehangene op de berg...  Vanwege de aanwezigheid van zo'n opvallend groot aantal prehistorische grafmonumenten is Strubben Kniphorstbosch sinds 2000 een nationaal archeologisch reservaat.

« Terugblik Opschoondag Schipborg 2019 - Impressie vogelexcursie met gidsen 12 mei j.l. »