Menu

Vereniging Dorpsbelangen Schipborg

Roodzanden

Roodzanden is een gebied van circa 46 hectare, met een aantal akkers, maar ook een aantal natuurpercelen met bloemrijk grasland. Het ligt in een omgeving die erg populair is bij recreanten, met vele wandel- en fietspaden....

Geplaatst op 11/10/2021

Aan de oostzijde ligt het Schipborgsche Diep, dat onderdeel uitmaakt van het vertakte beeksysteem van de Drentsche Aa. Langs de beek liggen vochtige hooilanden en bloemrijke graslanden. Aan de westzijde van het projectgebied ligt bos. Het gebied ertussenin, dat nu nog deels wordt gebruikt voor landbouw, wordt in opdracht van de provincie Drenthe opnieuw ingericht, zodat het aansluit bij de bestaande natuur van een natuurlijk beekdallandschap....

Het volledige bericht is te vinden op: https://www.drentscheaa.nl/projecten/projecten-programma/projecten/schipborgsche-diep/roodzanden/

« Zaterdag 2 Oktober sportveld - UITNODIGING Uitdagingen Nationaal Park Drentsche Aa »