Menu

Vereniging Dorpsbelangen Schipborg

Rommelmarkt Schipborg op 23 juni 2007 groot succes!

Op zaterdag 23 juni 2007 heeft de Vereniging Dorpsbelangen Schipborg, in samenwerking met de reüniecommissie voor het 50-jarig jubileum van de OBS 'De Waterburcht', op het grasveld bij deze school een zeer succesvolle rommelmarkt georganiseerd. De bedoeling was met deze rommelmarkt heel Schipborg te betrekken bij de feestelijkheden rond het 50-jarig jubileum van de OBS 'De Waterburcht'. De opbrengsten van de rommelmarkt zouden tevens een bijdrage kunnen leveren aan de organisatiekosten van dit jubileum, dan wel in meer algemene zin ten goede kunnen komen aan de school zelf.Geplaatst op 29/06/2007

Opzet van de rommelmarkt
Uitgangspunt voor de opzet van de rommelmarkt was het principe, dat een eventueel positief resultaat ten goede zou komen aan de school en een eventueel negatief resultaat ten laste van de dorpsvereniging. Dat er een positief resultaat zou komen stond van te voren absoluut niet vast. Immers, aan het inhuren van allerlei zaken, zoals marktkraampjes, een kop van Jut, boogschieten en levende muziek, alsmede aan het bekendheid geven aan de rommelmarkt in de streekbladen, zijn behoorlijke kosten verbonden. Om toch tot een positief resultaat te komen zijn, uiteraard na de nodige organisatorische voorbereidingen, een dertigtal vrijwilligers uit Schipborg van maandag 18 juni tot en met zaterdag 23 juni keihard aan de slag geweest. Eerst met het huis aan huis ophalen van de op de rommelmarkt te verkopen overtollige spullen, vooral huishoudelijke voorwerpen, glaswerk, speelgoed, elektronica en kleding, met daarna het voorbereiden van de verkoop van hapjes en drankjes, het opzetten van de marktkraampjes voorafgaand aan de rommelmarkt, en tenslotte de eigenlijke verkoop. Het was al met al een zeer drukke week, maar onder de bezielende leiding van Jaap en Greet Lambeck (alle opgehaalde spullen moesten eerst in hun recreatiebedrijf opgeslagen en gesorteerd worden, je had al die rommel bij elkaar moeten zien om te weten wat dat betekent) bleek alles op zaterdag 23 juni om 12:00 uur bij de start van de verkoop prima voor elkaar te zijn gekomen.

Verloop van de rommelmarkt
De weersverwachting voor de tijd waarop de rommelmarkt zou plaatsvinden, zaterdag 23 juni van 12:00 tot 16:00 uur, liet zich aanvankelijk zeer ongunstig aanzien. Op de dag zelf bleek één en ander echter reuze mee te vallen. De temperatuur was met 23ºC en veel zon bepaald aangenaam en het achttal opgestelde kraampjes bood voldoende schuilmogelijkheden voor de af en toe vallende buitjes. Het werd door dit alles een heerlijke middag voor alle deelnemende vrijwilligers en een behoorlijk groot publiek, dat volop in de tentoongestelde spullen geïnteresseerd bleek.
Na afloop van de rommelmarkt om 16:00 uur waren een aantal maatschappelijk organisaties uitgenodigd om uit de nog resterende spullen een (gratis) laatste keuze te doen. Daardoor was uiteindelijk van het totaalvolume aan aangeboden spullen nog maar ongeveer 20% over. Alleen dit restant is uiteindelijk naar de afvalstort gegaan, een plaats waar het meeste ervan ook zonder rommelmarkt uiteindelijk wel terecht gekomen zou zijn.

Resultaat van de rommelmarkt
Bij de rommelmarkt ging het als gezegd dus niet alleen om een feestelijk en sociaal samenzijn voor het dorp in het kader van het 50-jarig jubileum van de OBS 'De Waterburcht', maar om het behalen van een positief resultaat voor de kinderen op deze school. Het is dan ook zeer verheugend te kunnen vaststellen dat de rommelmarkt kon worden afgesloten met een totale bruto opbrengst van EUR 1.511,45. Worden hierop de eerder genoemde kosten in mindering gebracht, dan blijkt een fraaie netto opbrengst over te blijven van EUR 762,05! Dit bedrag kan dus in zijn geheel worden overgemaakt op de girorekening van de reüniecommissie van de OBS 'De Waterburcht'. Bij de bestemming van dit bedrag wordt er door de dorpsvereniging van uitgegaan, dat de vernieuwing van het naambord van de school aan de Borgweg daarvan zeker deel zal uitmaken.

Dankwoord
Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Schipborg (VDS) bedankt de reüniecommissie van de OBS 'De Waterburcht' voor de goede samenwerking bij de voorbereiding van de rommelmarkt en de vele vrijwilligers uit Schipborg, die de rommelmarkt op 23 juni tot zo een groot succes hebben gemaakt!


Jaap Lambeck in onderhandeling met een mogelijke koper.


De kniepertjes vlogen weg!


Het schminken van de kinderen leverde weer blije gezichten op.


In de kledingzaak.


En in de speelgoedwinkel.


Rommel in alle soorten!


Ook aan glaswerk geen gebrek.


Moeder en dochter met de kans-envellopen.


In het keukenparadijs.


Daar gaat mijn fles wijn! (Verloren aan Jaap, die de opbrengst aanzienlijk beter bleek te hebben ingeschat)

« Plaats landbouw in bestemmingsplan 'Buitengebied' - 18e Openbare vergadering Overlegorgaan NBEL »