Menu

Vereniging Dorpsbelangen Schipborg

RENOVATIE DORPSHUIS: stand van zaken

Beste dorpsgenoten,
Even de laatste stand van zaken rond de verbouwing van ons dorpshuis. Uiteraard is als je er langs loopt goed te zien dat er wat gebeurt en degenen die binnengelopen zijn óf aangesloten zijn bij Nextdoor hebben (de foto's van) de vorderingen kunnen zien. Vanuit de beide besturen houden Having Perdon en ondergetekende de vinger aan de pols. We hebben goed overleg met aanne-mer Bouwservice Boerema en de gemeente. We zitten op schema en dat betekent dat zo in sep-tember beide zalen weer gebruikt kunnen worden, echter dan uiteraard in een mooi nieuw “jasje".

Geplaatst op 04/06/2019

Wat tevens belangrijk is dat de verbouwing begin juli zo ver gevorderd is dat het gebruik van ons dorpshuis door organisatoren, vrijwilligers en artiesten van het FestiValderAa gewoon plaats kan vinden.
Afgelopen maand hebben we de aanvragen naar de fondsen -nodig om onze plannen volledig te realiseren- de deur uitgedaan. We hebben alle vertrouwen dat Oranjefonds, Rabofonds en VSB- fonds onze aanvraag honoreren. Mocht het zo zijn dat we onverhoopt niet alles wat we vragen krijgen, dan is er nog geen man/vrouw overboord. Het kan alleen betekenen dat we een aantal wensen naar een later moment in de tijd moeten gaan verschuiven.
Als besturen van Dorpshuis en Ver. Dorpsbelangen waren we erg blij en tevreden met de hulp van vrijwilligers toen er wat gesloopt moest worden. We kunnen in ieder geval vermelden dat daarvoor voldoende talent in Schipborg aanwezig is.
De volgende uitdaging ligt er zo rond juli en augustus: dan zullen we weer een beroep op jullie doen voor diverse afrondende werkzaamheden. Uiteraard trekken we tegen die tijd wel aan de bel en zullen dit via Nextdoor doen.

Mede namens Having Perdon,       Piet Rienks

« Digitaal informatiekanaal Nextdoor Schipborg - Feestelijke opening gerenoveerde dorpshuis op zaterdag 28 september a.s. »