Menu

Vereniging Dorpsbelangen Schipborg

Renovatie Dorpshuis

Beste dorpsgenoten,
De feestdagen zijn reeds vergeten en de dagen lengen weer. We begeven ons richting voorjaar, een tijd waarin de natuur uit haar schulp kruipt en ons leven weer gaat kleuren met geur en geluid. Ook een ander voorjaarsgeluid komt daarbij: het geluid in en rondom het dorpshuis van werklui die ons dorpshuis onder handen nemen! Eindelijk vinden wij.

Geplaatst op 09/02/2019

De renovatie gaat starten in de 2e helft van maart. 
Er moet nog veel gebeuren. Gelukkig niet rond het geld voor de verbouwing. Dat hebben we bij elkaar, dankzij subsidies vanuit de gemeente en de provincie (subsidieregeling Vitaal Platteland|).
We zijn ook best trots op ambtenarij en politiek binnen onze gemeente. Ook zij hielden de vaart erin. De formele besluitvorming in december van het college was hiervan een voorbeeld. Dank!
Met de gemeente en aannemer Boerema hebben we deze week nog nader overleg over specifieke meer technische aangelegenheden.
De gemeente verwacht dat we als dorp ook zelf wat doen. Een blijk van betrokkenheid van de bewoners. Hoe dat er uit gaat zien en welke hulp we nodig hebben gaan we met u bespreken op de Algemene Ledenvergadering van Vereniging Dorpsbelangen. Noteer alvast de datum van 14 maart in uw agenda.
Uiteraard gaan wij dan graag met u in detail over de status van de uitvoering en waar we als bestuur en dorpsgenoten elkaar nog even nodig hebben.
2019 wordt vast een heel mooi jaar!
Namens de samenwerkende besturen van Stichting Dorpshuis en VDS,
Having Perdon en Piet Rienks

« Schipborg, vroeger en nu: www.schipborg.info - Zondag 12 mei: Vogelexcursie met gidsen »