Menu

Vereniging Dorpsbelangen Schipborg

Oproep

Onderzoek: hoe kijken inwoners van het Drentsche Aa gebied naar de energietransitie?

Geplaatst op 29/01/2022

De Natuur en Milieufederatie Drenthe en de Brede Overleggroep Kleine Dorpen ondersteunen lokale groepen en inwoners van het Drentsche Aa gebied bij het maken van plannen voor de energietransitie. Het doel van het project is het ontwikkelen een gebiedsgedragen langjarige aanpak voor verduurzaming van de energievoorziening met behoud van ruimtelijke kwaliteit, erfgoed, landschap en natuur. Maar om een gezamenlijke visie te ontwikkelen willen de organisa-ties eerst weten hoe inwoners van het Drentsche Aa gebied kijken naar deze energietransitie. De komende tijd voert het kenniscentrum NoorderRuimte van de Hanzehogeschool Groningen hier een studie naar uit. Inwoners van het Drentsche Aa gebied worden uitgenodigd een vragenlijst in te vullen.

Resultaten leiden tot inwonersvisies
Met de vragenlijst moet in kaart gebracht worden: wat vinden inwoners belangrijk? En welke energiemaatregelen vinden zij passen bij het unieke gebied waarin zij wonen en welke juist niet?

De resultaten van de vragenlijst worden op verschillende manieren gebruikt. Op de eerste plaats vormen ze de gespreksonderwerpen voor vervolgbijeenkomsten met inwoners in het voorjaar van 2022. Zo willen NMF-Drenthe en BOKD een preciezer beeld krijgen van hoe inwoners vinden dat met het thema energie in het nationaal park omgegaan moet worden. De studie zal leiden tot Inwonersvisies Energietransitie Drentsche Aa. Deze bundeling van visies kan dorpen en andere betrokken partijen helpen en inspireren om vorm te geven aan hun energieplannen en concrete projecten op het gebied van energiebesparing en -opwekking.

Oproep
Woont u in het Drentsche Aa gebied? Dan horen wij graag hoe u denkt over de energietransitie in het Nationaal Park Drentsche Aa. Vul de vragenlijst hier in. Dat duurt ongeveer 15 minuten. Alvast hartelijk dank!

Vragen?
Neem contact op met Maarten Vieveen van het kenniscentrum NoorderRuimte.

Lees meer
Op de projectpagina van de Energietransitie Drentsche Aa

« Natuurwandeling rondom prachtig Schipborg - NL doet dag Schipborg zaterdag 12 maart »