Menu

Vereniging Dorpsbelangen Schipborg

Opbrengst collecte Reumafonds 2006

Persbericht - Amsterdam, april 2006

De landelijke collecte van het Reumafonds, die in de week van 12 t/m 18 maart jl. is gehouden, heeft in Schipborg een bedrag opgebracht van ¤ 348,05.

Het Reumafonds dankt de leden van het plaatselijke comité, de collectanten en iedereen die door middel van een financiële bijdrage zorgt dat het Reumafonds de strijd tegen reuma kan blijven voortzetten.

Mocht u de collecte gemist hebben, dan kunt u alsnog uw bijdrage storten op giro 324 of banknummer 35.76.74.812 ten name van het Reumafonds te Amsterdam.

Geja Schuiling

Geplaatst op 09/04/2006

« Is de geluidshinder van de N34 toegenomen? - Palmpasen 2006 »