Menu

Vereniging Dorpsbelangen Schipborg

Ons aller dorpshuis

Graag maken wij van de gelegenheid gebruik even uw aandacht te vragen voor ons dorpshuis. Om maar direct met de deur in huis te vallen: het gaat niet goed met ons dorpshuis! Er worden te weinig activiteiten georganiseerd. En zonder activiteiten zijn er geen inkomsten en zonder inkomsten wordt het op de lange termijn moeilijk het dorpshuis open te houden. Voorlopig is er nog niks aan de hand ('d’r staan een paar centen op de bank'), maar alertheid is geboden.

Geplaatst op 23/03/2006

Voor de goede orde het volgende. De tennisclub gaat over z'n eigen kantine, dat is duidelijk. Maar de grote zaal, de keuken, de toiletten, de kleedkamers en het 'speelwerklokaal van de school' worden geëxploiteerd door de 'Stichting Dorpshuis Schipborg'. Die stichting heeft als gebruikelijk geen leden, maar wel een bestuur dat uit drie personen bestaat:

1. Mello Stenhuis (in feite afgevaardigde van het bestuur van de Tennisvereniging);
2. Bonne Veenstra, secretaris/penningmeester
3. Bert Wassink, voorzitter.

Het bestuur wordt ondersteund door Lamke Stenhuis (Borgweg 38, tel. 4095350) die geldt als de 'beheerder' van het gebouw. Via Lamke kan ruimte in het dorpshuis worden gehuurd. De prijzen zijn als volgt:

Verenigingen: ¤ 11,50 per dagdeel
Particulieren: ¤ 35 per dagdeel.

Het leek ons goed jullie via deze weg allemaal nog eens te wijzen op de mogelijkheden van ons dorpshuis. Als bestuur zullen we ons beraden op mogelijkheden tot een meer 'bruisend' dorpshuis te komen. Als u daarvoor suggesties/ideeën heeft dan horen wij dat graag.

Namens het bestuur (en Lamke),
Bert Wassink
Tel. Nr.: 0592-273662
E-mail: bertwassink @ zonnet.nl

« Informatie over paasvuur 2006 - Toekomst van de landbouw in Noord-Drenthe tot 2020 »