Menu

Vereniging Dorpsbelangen Schipborg

NL doet dag Schipborg zaterdag 12 maart

Er zijn diverse werkzaamheden waarvoor je je in kunt zetten en voor alles geldt: vele handen maken licht werk! En neem vooral je eigen favoriete (tuin)gereedschap mee: schoppen, spa-des, kruiwagens, harken, tuinemmers, snoeischaren en zagen zijn altijd handig. De organisatie zorgt voor werkhandschoenen, verf en schoonmaakmiddelen.

Geplaatst op 31/01/2022

We hebben de volgende lijst met werkzaamheden gemaakt:

* Ramen en houtwerk buitenkant Dorpshuis schoonmaken

* Stenen sorteren, bestemd voor de nog te bouwen tribune

* Voor de mensen met groene vingers: het vullen van de bakken langs het dorpshuis (ingang    

   sportveld) met door ons aangeleverde planten

* Afval verzamelen met grijpstok en vuiniszak op nader aan te geven route

* (Indien vóór die tijd nog niet gebeurd:) op het sportveld bijvoorbeeld het net en de doelen

   plaatsen en werken aan het amphitheater

* Hinkelbaan aanleggen (voorraad stoeptegels is aanwezig en de plaats wordt nog over

   nagedacht)

Hieronder is een foto geplaatst van een hinkelbaan, zoals die zou kunnen worden. Misschien is dit zelfs een leuk project voor ouders met kinderen, waarbij de kinderen bijv. zouden kunnen helpen de tegels leuk te kleuren met betonverf! Verf en kwasten wordt dan voor gezorgd. En de cijfers kunnen dan evt. op een later moment worden gezet.
Ook andere ideëen om iets te gaan doen met kinderen, waardoor een aantal ouders aan andere werkzaamheden deel kunnen nemen zijn van harte welkom! Het hoeft namelijk niet precies zo als wij nu hebben bedacht. En we hebben ook mensen nodig voor het mede organiseren.
Dus als je komt (en voor welk onderdeel) en ideëen hebt over de invulling reageer dan uiterlijk woensdag 9 maart a.s. bij Leonie Scheffers:
e-mail: leonie.scheffers@gmail.com      /        tel. 050-4096596

GRAAG TOT 12 MAART !

Vereniging Dorpsbelangen Schipborg

« Oproep - Koningsdag 2022 »