Menu

Vereniging Dorpsbelangen Schipborg

Natuurwandeling 8 mei j.l.

We hebben weer vele vogelsoorten gehoord en gezien tijdens de natuurwandeling op 8 mei jl. Bij het dorpshuis hoorden we de bonte vliegenvanger al zingen, waarna we via de Holle Drift langs de es liepen. Veel zwarte kraaien en kokmeeuwen op de akker, met in de verte de ooievaar op zijn nestpaal.

Geplaatst op 10/08/2022

Gids Vincent vd Lenne vertelt dat het goed gaat met de ooievaar in Nederland, met name door de zachte winters de afgelopen jaren. Doorlopend hoorden we grasmus en geelgors om vervolgens getuige te zijn van een spectaculair luchtduel tussen een raaf en een buizerd. Prachtig om te zien hoe de veel kleinere raaf een veel grotere buizerd uit zijn territorium verjaagd door ware duikvluchten uit te voeren om vlak bij de buizerd snel weer op te stijgen voor de volgende aanval. 

Even verderop stuitten we op een drietal boomleeuweriken die ogenschijnlijk speels achterelkaar aan dartelden. Twee jaar geleden met de excursie waren ze nog onvindbaar, nu dus gemakkelijk gevonden.

Vincent bewees intussen zijn ervaring op het gebied van vogelspotten door op grote afstand een havik waar te nemen. Roerloos op zijn uitkijkpost liet de havik zich bekijken zodat iedereen alle tijd had om deze grote roofvogel door zijn kijker uitgebreid te bekijken. 

Tussen de grafheuvels door wees Vincent ons op een aanwezige dassenburcht, onderwijl luisterend naar de nauwelijks hoorbare maar o zo mooie appelvink. Helaas niet te zien dit keer.

De Borgweg overstekend liepen we vervolgens richting het fietspad naar Gasteren, om vandaar de terugweg in te slaan. Omdat we daarmee in een heel ander biotoop liepen, zien we nog een flink aantal andere soorten vogels, zoals kievit, tureluur, scholekster en Nijl- en grauwe gans en -voor de fijnproever- de groenpootruiter. Vrij zeldzaam, zeker hier! 

Afsluitend was er nog een roodborsttapuit te horen, waarna we eenmaal aangekomen in dorpshuis een prachtige ochtendwandeling afsloten met koffie en koek. 

We bedankten Vincent voor het gidsen en spraken tegen elkaar uit volgend jaar opnieuw mee te doen, wellicht twee weken eerder zodat er nog minder zicht belemmerend blad aan de bomen zit. (foto's van havik en groenpootruiter, bron internet)

« Koffieochtenden - Ieder zijn/haar verhaal: Koen en Marleen »