Menu

Vereniging Dorpsbelangen Schipborg

Koffie-ochtend a.s. vrijdag 28 februari met Henk van Dijke

Er worden dit seizoen nog 3 koffie-ochtenden georganiseerd, waarvan er twee een thema-bijeenkomst zijn. Vrijdag 28 februari komt dorpsgenoot Henk van Dijke over zijn voormalige werk (plantenveredeling) vertellen.

Geplaatst op 17/02/2020

Henk (op de foto rechts) zal de aanwezigen een korte introductie geven in de wereld van de plantenveredeling. Hij behandelt daarbij de volgende vragen: Wat is er sedert de "domesticatie" (en wat betekent dit) van plantensoorten bereikt met kruisen en selecteren? En hoe kunnen we met nieuwe inzichten en technieken de focus leggen op doelstellingen die passen in de huidige maatschappij, waarin naast opbrengst en kwaliteit ook de weerbaarheid van gewassen steeds meer de nadruk krijgt.

U bent van harte welkom in het dorpshuis, aanvang om 10.00 uur.

« Nieuws van de penningmeester - Ontwerp sportveld Schipborg »