Menu

Vereniging Dorpsbelangen Schipborg

Informatie over paasvuur 2006

Paasvuren maken deel uit van een oeroude traditie, die in het noorden en oosten van Nederland behoort tot het levend erfgoed. Er zijn al beschrijvingen van dergelijke traditionele 'jaarvuren' bekend uit Romeinse tijden. In alle gevallen kunnen deze vuren in verband gebracht worden met het verlangen van de plaatselijke bevolking naar licht, warmte en vruchtbaarheid. Een paasvuur is oorspronkelijk een lentevuur om vreugde te tonen over de terugkeer van de zon. Paasvuren hebben zich in Europa tot op heden kunnen handhaven in een gebied dat zich uitstrekt van Denemarken tot in Oostenrijk en vanuit het noorden en oosten van Nederland tot achter de Harz in Duitsland. Afhankelijk van de plaatselijke traditie worden paasvuren tegen het donker in de avond van één van de paasdagen ontstoken. In Drenthe is 2e paasdag hiervoor algemeen gebruikelijk. Het paasvuur heeft tegenwoordig vooral een gezellig en sociaal karakter, waarbij het hele dorp samen komt kijken naar het vuur.

Geplaatst op 14/03/2006

Veiligheid
Het is uiteraard niet de bedoeling het traditionele paasvuur tot een soort van openbare vuilverbranding te maken. Dat zou veel te belastend zijn voor het milieu. De te branden paasbulten mogen daarom uitsluitend opgebouwd zijn uit niet als afvalstoffen te beschouwen snoeihout en/of onbewerkt hout. Gezien de recente problemen rond het afsteken van vuurpotten bij mistig weer in de omgeving van de A 28 bij Assen zal, met het oog op de verkeersveiligheid, de paasbult van Schipborg op 17 april niet ontstoken mogen worden onder omstandigheden, waarbij met ernstige rookoverlast op de N34 rekening gehouden moet worden.

Plek, opbouw en branden
Voor het op maandag 17 april 2006 te branden paasvuur van Schipborg kan ook dit jaar weer gebruik gemaakt worden van een plek op de grond van J.Fokkens aan de Holle Drift.

Het aanleveren van SNOEIHOUT EN/OF ONBEWERKT HOUT voor het opbouwen van de paasbult kan uitsluitend plaatsvinden op de zaterdagen 8 en 15 april van 13:00 tot 16:00 uur. Voor dit aanleveren moet u de Holle Drift inrijden vanaf de Borgweg, bij de Y-splitsing rechts aanhouden en doorrijden totdat u de plek van de paasbult, aangegeven met rood/wit lint, bereikt.

KOMT ALLEN HOUT LEVEREN VOOR EEN GROOT PAASVUUR!!

Het aanvaarden van materialen, het opbouwen van de paasbult en het branden ervan zal, onder verantwoordelijkheid van de Vereniging Dorpsbelangen Schipborg (VDS), worden uitgevoerd onder leiding van Hendrik Pieters en Arjo van der Steen.

MET HET OOG OP HET RISICO VAN BRANDWONDEN WORDEN OUDERS DRINGEND VERZOCHT HUN KINDEREN BIJ HET PAASVUUR GEEN GEMAKKELIJK BRANDBARE KLEDING TE LATEN DRAGEN!!

Contactpersoon VDS is Paul Hagel, telefoon 050-5893369.

Ons aller dorpshuis »