Menu

Vereniging Dorpsbelangen Schipborg

Het sportveld en hoe nu verder?

Tijdens de opening van het vernieuwde Dorpshuis vorig (na)jaar hebben veel dorpsbewoners "post-it" briefjes met hun suggesties op de borden in de hal geplakt.
Uit al deze opmerkingen is een ontwerpvisie gemaakt door VDS-bestuurslid Peter de Boer, welke tijdens de laatste vergadering van VDS (extra ALV dd. 19/12-2019) is gepresenteerd.

Geplaatst op 22/07/2020

Deze ontwerpvisie in 3D is te vinden op de website van VDS als u de volgende zoekopdracht geeft: "Ontwerp Sportveld Schipborg".

Het bestuur van Stichting Dorpshuis Schipborg heeft uiteindelijk op 29 juni -als gevolg van de coronaperikelen- een digitaal overleg gehad met wethouder Henk Heijerman. Hierin zijn de aandachtspunten vanuit intern overleg van de gemeente naar voren gebracht en heeft het bestuur van Stichting Dorpshuis (nogmaals) gewezen op de kansen die er liggen om deze ruimte voor het dorp te optimaliseren naar de wensen die er leven. Daarbij rekening houdend met de belangen van aanwonenden en de diverse leeftijdsgroepen in het dorp. Op maandagavond 13 juli j.l. is er overleg geweest met aanwonenden en een deel van het VDS-bestuur.

In september zal er in Schipborg een persoonlijke ontmoeting met de wethouder en betrokken ambtenaren plaats vinden, zodat er op locatie gekeken kan worden naar de wensen die er zijn en de mogelijkheden hiervoor op het veld. In de komende periode zal er door de besturen van Stichting Dorpshuis en Vereniging Dorpsbelangen nog werk verricht moeten worden om de ontwerpvisie op onderdelen aan te passen en er in september een meer concreet plan ligt over een mogelijke invulling van het veld.

Wordt vervolgd.

« Zondagochtend 14 juni j.l. organiseerde VDS weer de jaarlijkse natuur excursie. - Herhalingscursus reanimatie en AED 6 oktober a.s. »