Menu

Vereniging Dorpsbelangen Schipborg

Heel Schipborg 30 km-zone!

Woensdagmorgen 22 mei j.l. is dit "wapenfeit" met een officiëel moment bij het Schipborger-tunneltje door wethouder Ivo Berghuis bekrachtigd. Het eerste zichtbare succes van de werkgroep "Schipborg Veilig"!
Een belangrijke bijkomende verandering is wel dat -net als overal elders in Schipborg- ook bij het tunneltje het verkeer van rechts nu voorrang heeft! Dus vanaf de Vledders op het verkeer vanuit het tunneltje en vanaf de Randweg op verkeer vanuit ons dorp.

Geplaatst op 25/05/2024

Vereniging Dorpsbelangen gaat er voor zorgen dat er voldoende stickers komen om in het hele dorp zichtbaar te maken dat 30 km. de max.snelheid is.

Een terechte vraag is natuurlijk hoe dit (met name voor de Borgweg) gehandhaafd gaat worden. Handhaving is voorbehouden aan de verkeerspolitie en die kampt met capaciteitsproblemen.

Een goede optie hierin lijkt een digitaal oplichtend bord met rood voor te hard rijden en een groene smiley als er niet harder dan 30 km. wordt gereden. Evenals een “poort” bij binnenkomst vanuit Anloo, die direct al snelheids-remmend werkt, zijn dat volgende stappen die de werkgroep probeert te realiseren. De gemeente zal samen met de werkgroep over een paar maanden bekijken of de snelheidsbeperking effect heeft gehad. Wij verzoeken bewoners om ons dit de komende tijd te laten weten.

Omtrent de verkeersonveilige situatie bij het Schipborgertunneltje (en bij gladheid tot ongelukken lijdend!) is het laatste woord nog niet gesproken. Complicerende factor hierbij is dat daar 3 gremia bij betrokken zijn. Naast de gemeente Aa en Hunze zijn dit de gemeente Tynaarlo en de provincie Drenthe. De verkeerswerkgroep heeft de suggestie gekregen om so wie so contact te zoeken met betrokkenen aan de andere kant van de tunnel, om dit ook op de agenda van hun gemeente te krijgen.

Tot slot wordt er ook vaak veel te hard op de Ruiterweg gereden. De werkgroep maakt zich er hard voor dat er voor de hele Ruiterweg tot aan het bruggetje max. 30 km.gaat gelden.

« Ieder zijn/haar verhaal: Anja Koekoek - Uitnodiging Vitaal Aa en Hunze over het belang van Gezonde Voeding en Mondgezondheid (juist ook) voor ouderen op donderdag 27 juni a.s. »