Menu

Vereniging Dorpsbelangen Schipborg

Fotowedstrijd "Wij zijn Schipborg"

Op zaterdag 28 september wordt het vernieuwde dorpshuis geopend. Op deze dag zal Vereniging Dorpsbelangen in samenwerking met Stichting Dorpshuis een feest organiseren, waarover u in onze nieuwsbrief of op de website al heeft kunnen lezen en later via andere kanalen nog meer zal horen. We willen u hierbij alvast attenderen op de fotowedstrijd in het kader van het motto voor deze feestdag.

Geplaatst op 25/08/2019

Wat is de bedoeling?  

Iedereen die in Schipborg woont, mag maximaal 3 foto’s insturen.  Op 28 september zullen de ingezonden foto’s tentoon gesteld  worden in het dorpshuis. Alle bezoekers van het feest krij-gen die dag de mogelijkheid hun stem uit te brengen op de foto die het best het thema “Wij zijn Schipborg” tot uiting brengt.  De maker van de foto met de meeste stemmen wordt beloond met een kadobon ter waarde van 50 euro. Graag insturen voor uiterlijk woensdag 25 septem-ber naar wijzijnschipborg@gmail.com onder vermelding van uw naam en huisadres.   

Let op: omdat we geen idee hebben hoeveel personen gaan deelnemen aan deze wedstrijd, zou 3 foto’s per persoon misschien wel te veel kunnen zijn. Als u met meer dan 1 foto deel-neemt, dan graag duidelijk aangeven welke foto voor u “1” , “2” en “3” is. Bij een groot aantal deelnemers zou het dus kunnen dat we teruggaan naar 1  of 2 foto’s per persoon .   

Er op uit dus met de smartphone of digitale camera om de winnende foto te maken of mis-schien staat de prijswinnende foto allang op uw computer. Het creatief bewerken (“photo-shoppen”)  van foto’s voor een nog mooier resultaat is toegestaan. Succes in ieder geval, we hopen op vele inzendingen!  

 

« Van het bestuur - Van eetbare tuin tot voedselbos - Zomer »