Menu

Vereniging Dorpsbelangen Schipborg

De dorpsomroep van Impuls

Ook in de corona-periode ondersteunt Impuls Aa en Hunze dorpen. Buurtwerkers houden op allerlei manieren contact met inwoners en dorpsinitiatieven. Dat gaat wel anders dan anders en het leidt tot nieuwe vormen en initiatieven. Om dorpsbewoners extra mogelijkheden te geven tot contact en gezelligheid starten we met de ‘dorpsomroep’.  

Geplaatst op 22/06/2020

Muziekroute door onze gemeente

Een activiteit die we vanuit Impuls zullen gaan organiseren is een muziekroute door de gemeente. Impuls heeft een megafoon aangekocht en een vergunning verkregen van de gemeente voor het gebruik hiervan. Dus ook in uw wijk/dorp. De voorbereidingen zijn in volle gang om dit tot een succes te maken. Op de website van ons vrijwilligers informatie punt vindt u de vacature voor een dorpsomroeper, volg hiervoor deze link: https://www.vrijwilligerswerkaaenhunze.nl/

Serenade brengen

We zullen de megafoon ook gaan uitlenen. Zo zal het bijvoorbeeld mogelijk worden dat een inwoner de megafoon leent, op het dak van de eigen auto bevestigt om voor een bijzondere gelegenheid een dorpsgenoot toe te zingen of te verrassen met zijn/haar lievelingslied en/of een boodschap. Op deze wijze kan iemand die veel thuis is door corona, in thuisquarantaine zit of tot de kwetsbare doelgroep behoort toch een bijzonder moment beleven en daar een positieve herinnering aan overhouden. En verder zouden we, ingeval de aanvrager niet over de mogelijkheid beschikt om het zelf te doen, graag hulp bieden in de vorm van vrijwilligers.

Contact

Wilt u zich als vrijwilliger inzetten voor de muziekroute of het brengen van serenades? Neemt u dan contact op met Impuls via Nicole Briedé (0592) 245924 of (06) 51045742, n.briede@impulsaaenhunze.nl 

Ook als u een dorpsorganisatie of vereniging bent en u wilt de megafoon lenen of heeft u een idee voor een leuke activiteit waarvoor de megafoon ingezet kan worden, neemt u contact op met Nicole.

Wilt u als inwoner de megafoon lenen voor een serenade of wilt u meer informatie: mail dan naar het Dorpsloket Gasselternijveen: info@dorpscoopdebrug.nl Zij zijn telefonisch ook bereikbaar op dinsdag, woensdag en donderdag van 9.30 tot 11.30 uur via 06-28359841.

« Natuurwandeling 14 juni met gidsen. - "Afscheid nemen is niet loslaten, het is een andere manier van vasthouden" »