Menu

Vereniging Dorpsbelangen Schipborg

Contributie lidmaatschap Vereniging Dorpsbelangen

Deze oproep geldt alleen voor de leden die dit jaar nog geen contributie hebben betaald:

Om de activiteiten van de Vereniging Dorpsbelangen Schipborg  in de huidige vorm voort te kunnen zetten zouden we graag zien dat u binnenkort uw contributie voor het jaar 2018 overmaakt. 

Geplaatst op 18/05/2018

De contributie (per kalenderjaar van januari tot januari) bedraagt € 15,-. Gelieve dit bedrag -liefst per omgaande- over te maken op rek.nr. NL 40 RABO 03760 41 951 t.n.v. Vereniging Dorpsbelangen Schipborg onder vermelding van uw huisadres.

« N34 - Ieder zijn verhaal: Lia Kuijpens en Jakob Nijborg »