Menu

Vereniging Dorpsbelangen Schipborg

Bestuur en (voort)bestaan VDS

Het bestuur van VDS is dringend op zoek naar versterking. Graag uw aandacht voor het onder-staande!

Geplaatst op 28/01/2019

Cobie Krijger en Herman Hogenhorst treden in maart af en zijn niet herkiesbaar. Wel willen ze zich blijven inzetten voor het dorp door bepaalde activiteiten mee te helpen organiseren en Herman blijft de redactie van de website/nieuwsbrief doen. Maar dit betekent wel dat vanaf maart het bestuur bestaat uit Herko Hids, Arie Oosterlee en Piet Rienks, waarvan de laatste verhuisplannen heeft. Dat gaat het bestuur niet redden, zeker niet zonder secretaris.
Denk nu niet deze oproep is niet voor mij bestemd want: ik woon nog niet zo lang in Schipborg, of dit is niets voor mij, dat kost me veel te veel tijd, dat "soort werk" is saai of ….. Lees s.v.p. nog even verder om te kijken of je toch iets voor het dorp zou kunnen betekenen.

Meedenken en -praten over zaken die het dorp aangaan en die het leven en wonen in Schipborg prettig/leuk houden en wellicht nog aangenamer maken kan zeker ook als je nog niet zo lang of zelfs nog maar net in ons dorp woont. Het voordeel is dat je wellicht nog fris aankijkt tegen de dorpse zaken en dat je een aantal dorpsgenoten ook nog eens beter leert kennen.

We willen het bestuur in ieder geval weer op peil brengen met een secretaris en een "algemeen" bestuurslid. De tijd die het bestuurs-werk kost kun je grotendeels zelf bepalen. En Herman bege-leidt degene die het secretariaat op zich wil nemen, je krijgt dus de tijd om "er in te groeien".  We vergaderen als bestuur ong. 10 keer per jaar en de vergaderingen duren meestal niet langer dan 2 uur. Daarnaast zouden we dan een commissie kunnen vormen met mensen die zich bezig houden met de activiteiten die we willen voortzetten én nieuw organiseren.                                                                                                                                                                                              Kortom: we zijn op zoek naar twee bestuursleden én mensen die -samen met Cobie en Herman- willen helpen de activiteitencommissie mede vorm te geven.

Om meer informatie te krijgen komen we graag eens met u praten! Aarzel niet en neem contact op met onze secretaris: telefoon 050-4093226, e-mail: secretariaatvds@outlook.com of met onze voorzitter Arie Oosterlee, tel. 06-53625424, e-mail ajoosterlee@gmail.com,


 

« ROOTS '66 treden op in Schipborg! - Uitnodiging voor 69ste Jaarvergadering VDS op 14 maart a.s. »