Menu

Vereniging Dorpsbelangen Schipborg

Alternatief voor natuurexcursie met prijsvraag

Omdat de inmiddels traditionele natuur/vogel excursie van VDS  dit jaar niet door kan gaan, hebben we een alternatief bedacht: 

We gaan de diversiteit in vogelsoorten die binnen de grenzen van Schipborg gezien of gehoord worden vaststellen. Met een prijsvraag daaraan verbonden.

Geplaatst op 26/04/2021

Hoe dan?

Iedereen die lid is van VDS mag zijn/haar waarnemingen van soorten vogels doorgeven aan mij. Ik werk de lijst bij en mail de bijgewerkte lijst wekelijks rond naar de deelnemers. Dit doen we in de periode van 1 mei tot 15 juni. 

En de prijsvraag dan?

Tot 10 mei mag iedereen die mee wil doen insturen hoeveel verschillende vogelsoorten er binnen de dorpsgrenzen van Schipborg hij of zij denkt dat er zullen worden waargenomen.

Degene die het dichtst bij zit met zijn of haar schatting is uiteraard de winnaar.

iedereen mag 1x inzenden, meerdere personen binnen 1 huishouding is toegestaan. 

Je mag  ook alleen met de prijsvraag meedoen, dus zonder mee te doen met de telling.

Welke prijzen zijn er te winnen? zie plaatje.

1e prijs : boek "Dorrestijns vogelgids"

2e prijs : vogelvoederhuisje

3e prijs : vogelvoederpakket

Ik weet bijna niks van vogels.....

Dat geeft niet,  probeer een foto te maken, of het geluid op te nemen. Elke smartphone heeft wel een dictafoon tegenwoordig. Je kunt, als het niet lukt om zelf via internet vast te stellen om welke soort het gaat, foto en/of geluid naar mij sturen, inclusief korte beschrijving van locatie (m.n. biotoop, weiland, hei, bos , in boomtop, in struiken etc).

Berry Heijman kan dan wellicht vaststellen om welke soort het ging.

Verdere spelregels.

- We tellen alleen vrij in het wild levende vogelsoorten. Dus geen hobby pluimvee, wedstrijdduiven, vogels in gevangenschap etc.

- Meld je waarneming alleen aan als je zeker bent van je zaak. Bij twijfel consulteer Berry (via mij) zie boven.

- Check eerst of je waargenomen soort niet al op de lijst staat alvorens door te geven aan mij. Bundel in 1 bericht indien mogelijk.

- Berry, met ruggenspraak van Els, is het enige alles-beslissende-geen-enkele-vorm-van beroep-mogelijk-jurylid.

Hint voor de prijsvraag:

In Europa komen ongeveer 450 vogelsoorten voor. Een kleine 400 soorten komen gedurende het jaar voor in Nederland, als standvogel, zomer- of wintergast of als doortrekker.

Meedoen?

Stuur je schatting van het aantal verschillende vogelsoorten in Schipborg in de periode  1 mei t/m 15 juni vóór 10 mei naar:

 hphids@gmail.com

of

whatsapp 06-83230273

De waarnemingen , binnen de grenzen van Schipborg (zie kaart), kunnen ook aan dit mail adres of Whatsapp nummer worden doorgegeven.  

Succes met schatten en waarnemen!

« Binnengekomen bericht: project Drentse Paosbloem, bescherming van de Wilde Narcis - Glasvezel-aanleg: afronding en tijd voor de laatste vragen »