Menu

Vereniging Dorpsbelangen Schipborg

Algemene Ledenvergadering VDS dinsdag 27 oktober a.s.

Oorspronkelijk stond deze vergadering gepland in het voorjaar. Toen kwam corona en hebben wij hem uiteraard moeten uitstellen. 
We hebben de nieuwe datum gepland op 27 oktober.  Uiteraard weten we niet of we hem dan wél kunnen houden. We plannen hem toch maar alvast in en voorafgaande brengen we u op de hoogte van de wijze waarop we de vergadering inhoud gaan geven. Noteert u nu in ieder geval de datum.

Geplaatst op 30/07/2020

In ieder geval staat naast de reguliere onderwerpen op de agenda: de samenvoeging van de acti-viteiten van de vereniging en de stichting, waaronder ook de overdracht van het dorpshuis van de gemeente aan ons.
In onze laatste speciale nieuwsbrief van eind mei hebben wij u al geïnformeerd over een aantal zaken. Ons plan is u op deze avond te informeren over het hoe, wat en waarom van de dan afgeronde werkzaamheden én een duidelijk (slot)antwoord te geven op de vraag: "loop ik als lid van de vereniging risico’s als wij eigenaar van het dorpshuis worden?”. Onze vraag aan u is om voordat u ter vergadering verschijnt reeds via de ter beschikking gestelde documentatie van het antwoord op deze vraag kennis te nemen, zodat u ons gerust het mandaat kunt geven om de afronding in gang te zetten.
Het tweede punt betreft het veld. Met de gemeente hebben wij in een gevoerd overleg hierover afgesproken dat wij er alles aan zullen doen om eventuele zienswijzen en/of bezwaren zo snel mogelijk inzichtelijk te krijgen om die mee te kunnen nemen in een overleg met de gemeente begin september. Inmiddels hebben wij met de omwonenden van het veld gesproken en kennis kunnen nemen van hun zienswijze.
Ons plan is op deze avond zover te zijn dat we concreet kunnen aangeven wat we verder gaan doen en…hoe het waarschijnlijk uit gaat zien. Ook daar vragen we dan uw toestemming voor de verdere uitwerking.
Namens de besturen van Stichting Dorpshuis en Vereniging Dorpsbelangen.
Having Perdon en Piet Rienks

« Nieuw Tijdspad Verkiezing dorpshuis van het jaar najaar 2020 - Koninklijke onderscheiding voor dorpsgenoot »