Menu

Vereniging Dorpsbelangen Schipborg

Adverteren op deze website

Onder het adres www.dorpsbelangenschipborg.nl beschikt de Vereniging Dorpsbelangen Schipborg, naast het Schipborgse Informatie Krantje (SIK), al enige tijd over een boeiende en actuele website, die beoogt mede kleur en inhoud te geven aan het dorpsleven in Schipborg.
Net als de SIK vormt ook deze website voor adverteerders een interessant platform.
Vandaar dat de Vereniging u de mogelijkheid wil bieden om uw bedrijf of organisatie, naast de al jaren bestaande mogelijkheid in de SIK, ook via de website onder de aandacht van een breed publiek te brengen.

De prijsstelling per jaar (2007) voor de publiciteit in de SIK respectievelijk de website is als volgt:

1. 1/2 A 5 formaat advertentie in de SIK: ¤ 25,-;
2. 1 A 5 formaat advertentie in de SIK: ¤ 50,-;
3. 1 advertentie op de site: ¤ 50,-;
4. Idem i.c.m. 1/2 A5 advertentie in de SIK: ¤ 65,-;
5. Idem i.c.m. A 5 advertentie in de SIK: ¤ 90,-;

Graag vernemen wij van u of u interesse hebt bij een van de bovengenoemde opties.

Reacties naar:

Vereniging Dorpsbelangen Schipborg
T.a.v. R.A. Veening, penningmeester
Borgweg 6
9469 Schipborg

Tel. 050 4095191
Mail: Richard.Veening@Home.nl

Richard Veening,
Penningmeester

Geplaatst op 04/09/2006

« 15e Openbare vergadering Overlegorgaan NBEL - Dorpsvisie Schipborg - Historisch perspectief (ter discussie!) »