Menu

Vereniging Dorpsbelangen Schipborg

"Bruisend" Dorpshuis !

Het leek ons nuttig om binnen het dorp eens wat meer aandacht te besteden aan de ver-schillende soorten activiteiten die momenteel in het Dorpshuis plaatsvinden.
Naast dorpsgenoten die het dorpshuis huren voor een verjaardag, familiebijeenkomst, boekpresentatie enz. zijn er ook de min of meer vaste huurders: ............

Geplaatst op 05/07/2023

Elk jaar strijkt het FestiValderAa er een week neer voor de catering en als verzamelpunt voor de vrijwilligers en de artiesten.

Dorpsgenote Cobie Krijger verzorgt al heel wat jaren op de maandagavond het BOM-men (Bewegen op muziek). Op vrijdagmorgen is er al een tijdlang een "Gekleurd Grijs" cre-a(c)tiviteit met Mary Ritsema. En na lange tijd elders gerepeteerd te hebben is ook toneelvereniging "de Kymel" (zie elders in deze nieuwsbrief) hiervoor in ons dorpshuis neergestreken!

De bridgeclub (met flink wat Schipborgers)) zorgt wekelijks voor een goed gevulde zaal. Dan is er nog de Bordspellenclub, die tweewekelijkse en maandelijkse bijeenkomsten heeft. Tevens wordt in ons Dorpshuis vioolles gegeven en kun je er terecht voor Tai Chi, Meditatie en Mindfulness.

Bovengenoemde activiteiten brengen allemaal geld in het laatje voor het Dorpshuis, dat sinds 2021 "in handen" is van Vereniging Dorpsbelangen Schipborg.                                                                                                                 

Daarnaast zijn er de (merendeels) gratis activiteiten onder auspiciën van VDS. Zoals de tweewekelijkse koffieochten-den van Vereniging Dorpsbelangen: om regelmatig dorpsgenoten te kunnen ontmoeten zijn deze inmiddels niet meer weg te denken! Daarnaast zijn er over het jaar verspreide kinder/jeugdactiviteiten georganiseerd door een werkgroep met Carla Nigten, Ineke Berghuis, Manon van Lotten en Marieke Raaijmakers. In het winterseizoen is er een maandelijkse naaicursus o.l.v Toos Boetje. En laten we niet de door (ex-bestuurslid) Herko Hids georganiseerde avonden met een boeiende spreker vergeten(!), waarvoor wel een bescheiden entreegeld wordt gevraagd. We noemen nog enkele jaarlijkse activiteiten (zonder volledig te zijn) zoals de gezamenlijke Nieuwjaarsborrel (met de tennisvereniging) en de Algemen Leden Vergadering van Vereniging Dorpsbelangen.

Tot slot is er bijna altijd wel een tentoonstelling met schilderijen van dorpsgenoten, georganiseerd door "Kunst(Z')inSchipborg" (een clubje met Marianne Hakvoort, Rian Perdon, José Nuijten en Maud Litjens).

Zo ziet u dat er, voor sommigen ongemerkt, zich heel wat afspeelt in ons Dorpshuis!

Voor meer informatie kunt u het prikbord in de hal van het dorpshuis raadplegen.

Lia, Arie, Herman.

« Oproep toneelvereniging - Verslag Algemene Ledenvergadering VDS 13 mei 2023 »