Menu

Vereniging Dorpsbelangen Schipborg

Aanleg glasvezel gestart!

Maandag 27 mei 2019 was in Annen het symbolisch startpunt voor de aanleg van het glasvezel-netwerk in de dorpen en het buitengebied van Noordoost Drenthe. Als het goed is heeft ieder-een die zich heeft aangemeld eind mei via de mail een nieuwsbrief ontvangen met daarin het bericht dat nu echt met de aanleg gestart is.

Geplaatst op 30/05/2019

kabellegger Bartje

Voorafgaand aan dit eerste graafwerk bood voorzitter Meindert Krijnsen namens DGC onze glas-vezelpartners een prachtig beeld aan van ons Drentse Bartje, als dank voor de goede samenwer-king in de voorbereidingsfase. Het was een heel bijzondere Bartje, uitgedost als echte kabellegger, helemaal klaar om met graven te beginnen.

De openingsactie -een hele rij mensen aan de schop en Meindert Krijnsen op de graafmachine- vond plaats op de kruising van de Voetakkers en Ronkelskamp vlakbij het zwembad in Annen. De plek waar een paar weken eerder het echte werk al was begonnen met de voorbereiding voor het plaatsen van het eerste verdeelstation (POP).

Vanaf dit startpunt in Annen gaan een flink aantal graafploegen aan de slag met het graven van geulen door de bermen, trottoirs en de gemeentelijke groenstroken in alle dorpen en bijbeho-rende buitengebieden. Nadat de verbinding met het landelijke glasvezelnetwerk is gelegd en is getest kunnen vanaf eind september de eerste huisaansluitingen worden gemaakt. In totaal wordt er in heel Noordoost Drenthe circa 720 kilometer geul gegraven en worden er ruim 5.100 wonin-gen en bedrijven aangesloten op het glasvezelnetwerk.

Schipborg staat voor volgend voorjaar in de planning: vanaf februari 2020 wordt de geul gegraven en vanaf mei worden de huisaansluitingen gemaakt

Wil je meer weten over de route die gevolgd wordt en wanneer welk dorp aan de beurt is? Kijk dan op de website van Glasvezel Buitenaf, onder Aanleg/Planning. Als alles volgens schema verloopt wordt de laatste verbinding in Noordoost Drenthe gerealiseerd aan het eind van de zomer 2020 en kan daarna iedereen die zich heeft aangemeld beschikken over supersnel internet via de glasvezel-kabel.

« Impressie vogelexcursie met gidsen 12 mei j.l. - Van eetbare tuin tot voedselbos – voorjaar 2019 »