Menu

Vereniging Dorpsbelangen Schipborg

Aankondiging Algemene Ledenvergadering donderdag 12 mei a.s.

Donderdagavond 12 mei a.s. houden we sinds lange tijd weer een jaarvergadering met lijfelijke aanwezigheid. De laatste ALV was op 20 november 2020 via ZOOM.
 

Geplaatst op 14/04/2022

Als Vereniging Dorpsbelangen hebben we in de tussentijd niet stil gezeten. En omdat er de laatste tijd verschillende activiteiten / werkzaamheden plaats vinden waar we als bestuur druk mee zijn, kiezen we dit jaar voor een ALV zonder de toeters en bellen van de pré-coronatijd. Dit betekent dat de agenda zal bestaan uit: verslag vergadering 20-11-20, kort overzicht afgelopen jaren, financiëel verslag, begroting en verslag van de kascommissie.    

U bent van harte uitgenodigd op donderdag 12 mei om 20.00 uur in het dorpshuis!
 

« Gratis reanimatiecursus in Schipborg - Bericht van welzijnsorganisatie Impuls: »