Menu

Vereniging Dorpsbelangen Schipborg

18e Openbare vergadering Overlegorgaan NBEL

Op donderdag 14 juni 2007 vond in Café Restaurant Popken-Hollander te Anloo de 18e vergadering plaats van het Overlegorgaan Nationaal Beek- en Esdorpenlandschap 'Drentsche Aa' (NBEL)/ Gebiedscommissie Nationaal Landschap 'Drentsche Aa'.

Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap 'Drentsche Aa'
De Provincie Drenthe heeft vanuit het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) de investeringen voor het Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap 'Drentsche Aa' vastgesteld over de periode 2007-2013 . Het gaat om een totaal van 21 miljoen euro, inclusief een rijksbijdrage van 8,5 miljoen euro.
Waar in de afgelopen periode verreweg het meeste geld ging naar projecten op het gebied van watersystemen, gaat nu het meeste geld naar landbouw (32%), natuur en landschap (31%), recreatie en toerisme (20%), en wonen en leefbaarheid (13%). Bij landbouw gaat het vooral om het invullen van de Integrale Kansenkaart, bij natuur en landschap om beek- en landschapsherstel voor de Drentsche Aa, bij recreatie en toerisme om het inrichten van toegangspoorten.

Samenwerkingsverband Nationale Parken (SNP)
De Stichting Samenwerkende Nationale Parken (SNP) wil de bekendheid van de 20 Nationale Parken (NP) bij het Nederlandse publiek vergroten, onder meer door een sterk NP beeldmerk neer te zetten. Het is daarbij nadrukkelijk niet de bedoeling te komen tot één nationaal superpark: de parken zullen hun eigen identiteit nadrukkelijk behouden. Dat geldt in het bijzonder voor het Nationaal Park 'Drentsche Aa' (NBEL), dat door zijn bredere doelstelling toch al een vreemde eend in de bijt is.
Wel is de verwachting van Staatsbosbeheer, dat het terughoudend beleid met betrekking tot het plaatsen van borden met aanwijzingen zal worden gewijzigd. Aan de hand van aan te brengen zoneringen zullen in de toekomst borden verschijnen met wat wel en wat niet zal zijn toegestaan, inhoudende beperkingen voor bijvoorbeeld ruiters, mountain bikers en cross motoren.

'Samen voor Drenthe'
Na afloop van de vergadering ontvingen de aanwezigen het boekje 'Samen voor Drenthe', 15 jaar werken aan Natuur en Landschap, een uitgave van de Provincie Drenthe in 2007.

Vergaderschema NBEL 2007
- donderdag 1 november om 20:00 uur.

Geplaatst op 01/07/2007

« Rommelmarkt Schipborg op 23 juni 2007 groot succes! - Dorpsvisie Schipborg - Voorzieningen Schipborg (ter discussie!) »